Klinika Angiologii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Budzyński
Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. o zdr. Wioletta Banaś
Lokalizacja: Budynek Główny, 4 piętro, lewa strona
E-mail: angiologia@biziel.pl
52 365 5266
LADA - PIELĘGNIARKI - PACJENCI
52 365 5163
SEKRETARIAT (FAX)
52 365 5623
GABINET LEKARSKI
52 365 5167
ODDZIAŁOWA
52 365 5162
SEKRETARIAT
Poradnia Chorób i Chirurgii Naczyń

poniedziałek: 13:00-14:00
wtorek: 08:00-10:00; 13:00-14:00
środa: 12:00-13:00
czwartek: 10:00-11:00; 13:00-14:00
piątek: 10:00-11:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999

O Klinice


Klinika Angiologii prowadzi działalność leczniczą na bazie 20 łóżek, Poradni Chorób Naczyń oraz Poradni Chorób i Chirurgii Naczyń oraz Pracowni Diagnostyki Chorób Naczyń. Wyposażona jest w ultrasonografy z opcją echokardiografii przezklatkowej, badania naczyń obwodowych oraz i narządów jamy brzusznej, monitory do oceny funkcji życiowych na sali intensywnego nadzoru oraz mobilne kardiomonitory, ekg, bieżnię do przeprowadzania testów wysiłkowych i testów marszowych, a także urządzenia do oceny przepływów w naczyniach obwodowych, przez skórnego pomiaru prężności tlenu oraz bioelektrycznej impedancji.

W Klinice leczeni są pacjenci ze schorzeniami mieszczącymi się w szerokim zakresie chorób naczyń, chorób wewnętrznych i diabetologii. W ciągu roku w Klinice wykonywanych blisko 1000 procedur z zakresu angiologii interwencyjnej i chirurgii naczyń (zabiegi wewnątrznaczyniowe, hybrydowe i chirurgiczne), zarówno na tętnicach, jak i żyłach obwodowych. Głównie są to zabiegi angioplastyki, stentowania, trombektomii (farmakomechanicznej, aspiracyjnej, hemodylucyjnej, mechanicznej), trombolizy celowanej, aterektomii (rotacyjno-aspiracyjnej, kierunkowej), litotrypsji wewnątrznaczyniowej tętnic kończyn dolnych i górnych. W klinice wykonywane są także zabiegi stentowania tętnic szyjnych, nerkowych, trzewnych, przetok tętniczo- żylnych do dializ, stentowania żył biodrowych w leczeniu zespołu pozakrzepowego oraz endarterektomii szyjnej. W ramach personalizacji metod leczenia u pacjentów o wysokim ryzyku standardowego zabiegu urologicznego wykonywane są zabiegi embolizacji tętnic stercza w terapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Przeprowadzane są także zabiegi embolizacji niewydolnych żył miednicy mniejszej w leczeniu zespołu przewlekłego biernego przekrwienia miednicy. Klinika posiada możliwość obrazowania naczyń za pomocą ultrasonografii przezskórnej oraz wewnątrznaczyniowej, a także angiografii z wykorzystaniem jodowych środków kontrastowych i dwutlenku węgla. Zatrudnieni w Klinice lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, dietetycy, fizjoterapeuci i psycholog zapewniają realizację holistycznego modelu opieki nad pacjentem.

Pracownicy Kliniki Angiologii realizują także działalność naukowo-dydaktyczną w ramach Katedry Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, której kierownikiem jest prof. dr hab. Jacek Budzyński. Pracownicy uczestniczą w licznych konferencjach i warsztatach naukowo-szkoleniowych w kraju i za granicą. Są zapraszani do wygłoszenia wykładów plenarnych, głównie w zakresie chorób angiologii, diabetologii oraz gastroenterologii, organizują ogólnopolskie warsztaty doskonalące umiejętności wykonywania procedur z zakresu angiologii interwencyjnej oraz żywienia klinicznego. W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów WNoZ na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka i fizjoterapia oraz Szkoły Doktorskiej.

Klinika Angiologii znajduje się na liście Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w dziedzinie angiologii, chorób wewnętrznych i diabetologii oraz staże kierunkowe w dziedzinie angiologii, chorób wewnętrznych i diabetologii.

Pracownicy


Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu Jacek Budzyński

Pielęgniarka oddziałowa:
dr nauk o zdrowiu Wioletta Banaś, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Lekarze:
prof. dr hab. n. med. i nauk o zdr. Jacek Budzyński, specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterologii i angiologii
dr n. med. Jacek Fabisiak, specjalista chorób wewnętrznych, angiologii i diabetologii
dr n. med. Maciej Jaworski, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
dr n. med. Wojciech Stankiewicz, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
lek. Izabela Bromberek-Orzoł, specjalista chorób wewnętrznych
lek. Wojciech Hertmanowski, specjalista chorób wewnętrznych
lek. Katarzyna Kozubska, specjalista kardiologii
lek. Artur Mieczkowski, specjalista chorób wewnętrznych i angiologii
lek. Marcin Trenkner, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
lek. Marcin Wasielewski, specjalista chorób wewnętrznych i angiologii
lek. Andrzej Zieliński, specjalista chorób wewnętrznych

Lekarze rezydenci:
lek. Daria Frąckowska
lek. Oleh Matskiv

Pielęgniarki:
pielęgniarka oddziałowa: dr nauk o zdrowiu Wioletta Banaś, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Magdalena Guźlecka, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, z-ca pielęgniarki oddziałowej
mgr Marcelina Abram
mgr Beata Baron
lic. Marta Gnaczinska
Małgorzata Jędrzejczak, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
lic. Iwona Juszczyk
Wioletta Kaźmierczak, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
lic. Jagoda Kloska
mgr Dżesika Kulisz-Groszewska
mgr Magdalena Majkowska, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Karolina Mańkiewicz, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
lic. Julia Olejniczak
lic. Marta Pilarska
mgr Marta Rutkowska-Lubka
mgr Weronika Seklecka
lic. Daniel Stańczak
lic. Magdalena Wrocławska

Opiekunowie medyczni:
Marzena Jasińska
Marzena Kornowska

Pielęgniarki Poradni Chorób Naczyń, Poradni Chorób i Chirurgii Naczyń:
lic. Jolanta Pliszczyńska, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Renata Tomasik-Witkowska, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Dietetycy:
dr n. o zdrowiu Beata Szukay
mgr dietetyki Natalia Mysiak

Sekretarki:
Justyna Kamińska
Katarzyna Kruszyńska

Rehabilitanci:
mgr Grażyna Sokołowska
mgr Agata Staniewska

Sanitariusze:
Grzegorz Kaźmierski
Piotr Zimmermann

Salowa / gospodarcza:
Iwona Stróżewska

Galeria