Klinika Angiologii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu Jacek Budzyński
Lekarz Kierujący Kliniką: dr n. med. Karol Suppan
Oddziałowa: dr nauk o zdrowiu Wioletta Banaś
Liczba łóżek: 20
Lokalizacja: Budynek Główny, 4 piętro, lewa strona
Email: angiologia@biziel.pl
52 365 5266
LADA - PIELĘGNIARKI - PACJENCI
52 365 5163
SEKRETARIAT (FAX)
52 365 5623
GABINET LEKARSKI
52 365 5167
ODDZIAŁOWA
52 365 5162
SEKRETARIAT
Poradnia Chorób Naczyń

poniedziałek: 13:00-14:00
wtorek: 08:00-10:00; 13:00-14:00
środa: 12:00-13:00
czwartek: 10:00-11:00; 13:00-14:00
piątek: 10:00-11:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999

O Klinice


Klinika Angiologii zlokalizowana jest na IV piętrze budynku "A" Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Klinika prowadzi działalność leczniczą w zakresie opieki szpitalnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pracujący w niej lekarze udzielają ponadto w ciągu roku przeszło 1000 specjalistycznych konsultacji angiologicznych dla chorych leczonych w Szpitalu. W strukturze Kliniki znajduje się: 20 łóżek szpitalnych, w tym 6-ciołóżkowa Sala Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego, Pracownia Diagnostyki Chorób Naczyń, Poradnia Chorób Naczyń, Poradnia Chorób i Chirurgii Naczyń, Poradnia Diabetologiczna, Gabinet Badań Naukowych, Gabinet Fizjoterapii oraz Sala Dydaktyczna. Klinika Angiologii jest siedzibą konsultanta Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. angiologii (dr n. med. Karol Suppan) oraz kierownika Katedry Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (prof. dr hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu Jacek Budzyński).

W Klinice leczeni są pacjenci ze schorzeniami mieszczącymi się w szeroko pojętym zakresie chorób naczyń. W ciągu roku wykonywanych jest blisko 1000 procedur z zakresu angiologii interwencyjnej i chirurgii naczyń (zabiegi wewnątrznaczyniowe, hybrydowe i chirurgiczne), zarówno na tętnicach, jak i żyłach obwodowych. Są to głównie zabiegi angioplastyki, stentowania, trombektomii (farmakomechanicznej, aspiracyjnej, hemodylucyjnej, mechanicznej) i aterektomii (rotacyjno-aspiracyjnej, kierunkowej) tętnic kończyn dolnych oraz zabiegi stentowania tętnic szyjnych, podobojczykowych, kręgowych, nerkowych, trzewnych, przetok tętniczo-żylnych do dializ i żył biodrowych. W ramach personalizacji metod leczenia u pacjentów o wysokim ryzyku standardowego zabiegu urologicznego w Klinice wykonywane są procedury embolizacji tętnic stercza w terapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Przeprowadzane są także zabiegi embolizacji niewydolnych żył miednicy mniejszej w leczeniu zespołu przewlekłego biernego przekrwienia miednicy. Klinika posiada możliwość obrazowania naczyń za pomocą ultrasonografii przezskórnej oraz wewnątrznaczyniowej, a także angiografii z wykorzystaniem jodowych środków kontrastowych i dwutlenku węgla. Pracownicy Kliniki Angiologii - lekarze angiolodzy (6 specjalistów chorób wewnętrznych i angiologii, w tym jeden lekarz z dodatkową specjalizacją w dziedzinie diabetologii, i jeden z dodatkową specjalizacją w dziedzinie gastroenterologii), 4 specjalistów chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej, lekarz rezydent w dziedzinie angiologii, lekarze realizujący program specjalizacji w dziedzinie angiologii (specjaliści chorób wewnętrznych, nefrolodzy, kardiolodzy), specjalista chorób wewnętrznych realizujący program specjalizacji w dziedzinie diabetologii, pielęgniarki, opiekunowie, sanitariusze, dietetycy, fizjoterapeuci i psycholog - urzeczywistniają holistyczny model opieki nad pacjentem leczonym zachowawczo i zabiegowo.

Klinika wyposażona jest w ultrasonografy do badania naczyń obwodowych, serca i narządów jamy brzusznej, monitory do oceny podstawowych funkcji życiowych, bieżnie do wykonywania testów wysiłkowych i testów marszowych, aparaty do pomiarów przepływów w naczyniach obwodowych i przezskórnego ciśnienia parcjalnego tlenu oraz urządzenia do oceny stanu odżywienia pacjentów i analizy składu ciała. Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne Kliniki są ciągle poszerzane dzięki współpracy z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blokiem Operacyjnym, Pracownią Radiologii Zabiegowej oraz Zakładem Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, a także ośrodkami zewnętrznymi w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu.

W powiązaniu z udzielaniem świadczeń medycznych w Klinice prowadzone jest kształcenie studentów prawie wszystkich kierunków studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Klinika prowadzi także podyplomowe szkolenie specjalizacyjne lekarzy oraz liczne warsztaty w zakresie doskonalenia technik interwencyjnego leczenia chorób naczyń. Pracownicy Kliniki zorganizowali przeszło 20 ogólnopolskich warsztatów doskonalących umiejętności wykonywania procedur z zakresu angiologii interwencyjnej, w tym kilka z udziałem gości z zagranicy (Niemcy, Francja, Włochy). Zespół Kliniki zorganizował ponadto dwie ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe pod tytułem: Współczesne Wyzwania Dietetyki (2018, 2019).

Działalność naukowa pracowników Kliniki skupia się głównie wokół aspektów patofizjologicznych i klinicznych chorób naczyń, wybranych aspektów żywienia pacjentów z zespołami internistycznymi oraz patofizjologii wysiłku fizycznego w różnych jednostkach chorobowych. Wyniki realizowanych projektów badawczych prezentowane są w formie rozpraw doktorskich, publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz wystąpień podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowych.

Pracownicy


Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu Jacek Budzyński

Lekarz Kierujący Kliniką:
dr n. med. Karol Suppan

Pielęgniarka oddziałowa:
dr nauk o zdrowiu Wioletta Banaś, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Lekarze:
lek. Joanna Wiśniewska, specjalista chorób wewnętrznych, angiologii
lek. Monika Wasielewska, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z diabetologii
prof. dr hab. n med. i nauk o zdr. Jacek Budzyński, specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterologii i angiologii
dr n. med. Karol Suppan, specjalista chorób wewnętrznych i angiologii, konsultant wojewódzki ds. angiologii dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dr n. med. Jacek Fabisiak, specjalista chorób wewnętrznych, angiologii i diabetologii
lek. Artur Mieczkowski, specjalista chorób wewnętrznych i angiologii
lek. Marcin Wasielewski, specjalista chorób wewnętrznych i angiologii
dr n. med. Wojciech Stankiewicz, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
dr n. med. Maciej Jaworski, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
lek. Marcin Trenkner, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
lek. Radosław Fajdek, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej

Lekarze rezydenci:
lek. Oleh Matskiv

Pielęgniarki:
p.o. pielęgniarki oddziałowej: dr nauk o zdrowiu Wioletta Banaś, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Beata Baron
mgr Monika Cyganek, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Karolina Mańkiewicz
mgr Magdalena Majkowska
mgr Magdalena Guźlecka, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Wioletta Kania, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
lic. Dżesika Kulisz
lic. Emilia Goryńska-Radtke
Ewa Kantowicz, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
lic. Marianna Dullek
Wioletta Kaźmierczak, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Małgorzata Jędrzejczak, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr Marta Rutkowska
lic. Weronika Seklecka
mgr Marcelina Abram
mgr Renata Tomasik-Witkowska, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
lic. Iwona Juszczyk
lic. Wioletta Chruścińska, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
lic. Dagmara Niedzielska, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

Opiekunowie medyczni:
Marzena Jasińska
Marzena Kornowska

Pielęgniarki Poradni Chorób Naczyń, Poradni Chorób i Chirurgii Naczyń:
lic. Jolanta Pliszczyńska, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Beata Derezińska, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Dietetycy:
dr n. o zdrowiu Beata Szukay
mgr dietetyki Natalia Mysiak

Sekretarki:
Katarzyna Kruszyńska
Justyna Kamińska

Rehabilitanci:
mgr Grażyna Sokołowska
lic. Agata Staniewska

Sanitariusze:
Grzegorz Kaźmierski

Salowe:
Iwona Stróżewska
Aneta Stachowiak
Iryna Dziuba
Alina Jastrowska

Galeria