Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej

Kierownik Kliniki: dr hab. n. o zdr. Zbigniew Banaszkiewicz, prof. UMK
Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska
Liczba łóżek: 25
Lokalizacja: Budynek Główny, 3 piętro
Email: klinchirog@biziel.pl
52 365 5782
SEKRETARIAT KLINIKI (FAX)
52 365 5257
LADA PIELĘGNIAREK (LEWA STRONA)
52 365 5255
LEKARZE
52 365 5357
LEKARZE
52 365 5678
PACJENCI (LEWA STRONA)
52 365 5676
ODDZIAŁOWA
Poradnia Chirurgiczna

poniedziałek: 08:30-13:00
wtorek: 08:30-12:00
środa: 08:30-13:00
czwartek: 08:30-13:00
piątek: 08:30-13:00


tel. rejestracja: 459 595 021
tel. poradnia: 52 3655 249

Poradnia Chorób Jelita Grubego i Stomii

poniedziałek: 10:00-14:00
wtorek: 10:00-14:00
środa: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-14:00
piątek: 10:00-14:00


tel. rejestracja: 52 3655 375

Działalność naukowa i lecznicza


W Klinice Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej prowadzone są badania naukowe i działalność diagnostyczno - lecznicza w zakresie chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej, kolorektalnej i onkologicznej, ze szczególnym naciskiem na leczenie chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego). W ramach „ostrego dyżuru” hospitalizowani są chorzy wymagający leczenia chirurgicznego w trybie natychmiastowym i pilnym.

W ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej funkcjonują:
 • Specjalistyczna Pracownia Endoskopowa i USG
oraz Poradnie:
 • Chirurgiczna
 • Chorób Jelita Grubego i Stomii

Główny obszar działań Kliniki obejmuje:
 1. Wykonywanie zabiegów endoskopowych, resekcyjnych jelit i zabiegów proktologicznych u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
 2. Kompleksową diagnostykę i leczenie chorych z nowotworami jelita grubego.
 3. Kompleksową diagnostykę i zabiegi proktologiczne (szczelina odbytu, przetoki odbytu, choroba hemoroidalna) zarówno w ramach hospitalizacji jak również ambulatoryjnie w Poradni Chorób Jelita Grubego i Stomii.
 4. Leczenie chorych z powikłaniami stomii jelitowych (przepuklina okołostomijna, wypadanie, zwężenie stomii) w tym kompleksowa edukacja i udzielanie porad chorym ze stomią.
 5. Badania diagnostyczne górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia) i jelita grubego (kolonoskopia).
 6. Wykonywanie zabiegów endoskopowych (plastyka zwężeń w obrębie jelita grubego, zakładanie gastrostomii, leczenie achalazji wpustu, usuwanie polipów z przełyku, żołądka i jelita grubego).
 7. Pełnienie całodobowych dyżurów endoskopowych w ramach Zespołu do tamowania krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
 8. Leczenie żywieniowe chorych w okresie okołooperacyjnym.
W Zespole Kliniki funkcjonuje Szpitalny Zespół Żywieniowy, który udziela konsultacji żywieniowych mających na celu optymalizację leczenia chorych.
Ponadto, w Klinice wykonywane są badania endoskopowe w ramach Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Zasadnicze kierunki badań:
 • Wykorzystanie ultrasonografii transrektalnej w diagnostyce chorób odbytu.
 • Leczenie raka jelita grubego.
 • Zakażenie miejsca operowanego.
 • Ocena stanu odżywienia chorych.
 • Profilaktyka odleżyn i leczenie ran przewlekłych.
 • Stomia jako problem kliniczny i pielęgnacyjny.
 • Ból we wczesnym okresie pooperacyjnym.
 • Opieka okołooperacyjna w chirurgii.
 • Jakość życia chorych z chorobami zapalnymi jelit.
 • Powikłania zespoleń jelitowych.

Działalność dydaktyczna


W Klinice Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej prowadzone są zajęcia dla:
 • studentów Wydziału Lekarskiego (III, IV i VI rok studiów),
 • studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (studia licencjackie i magisterskie na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo),
 • lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urologii, ginekologii, ortopedii i innych dziedzin zabiegowych w ramach szkoleń specjalizacyjnych (kształcenie podyplomowe).

Pracownicy


Zespół lekarski:
dr hab. n. o zdr. Zbigniew Banaszkiewicz, prof. UMK - Kierownik Kliniki
dr n. med. Krzysztof Tojek - zastępca Kierownika Kliniki
lek. Paweł Jarmocik - starszy asystent
lek. Krzysztof Letmański - starszy asystent
dr n. med. Maciej Świtoński - starszy asystent
lek. Marcin Mrozowski - starszy asystent
dr n. med. Włodzimierz Gniłka - starszy asystent
lek. Bogna Prusowska - rezydent
lek. Tomasz Zwoliński - rezydent
lek. Natalia Leśniewska - rezydent
lek. Klaudia Juszczuk - rezydent
lek. Michał Kaszuba - rezydent

Pielęgniarka Oddz.:
dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska

Z-ca Pielęgniarki Oddz.:
dr n. o zdr. Elżbieta Kozłowska


Galeria