Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

Lekarz kierujący Oddziałem: dr n. med. Grzegorz Pulkowski
Oddziałowa: dr n. o zdr. Beata Czerniak
Telefon: 52 365 55 84
E-mail: choroby.wewnetrzne@biziel.pl
52 365 5146
GABINET BADAŃ HOLTERA
52 365 5212
INTENSYWNY NADZÓR INTERNISTYCZNY (INI)
52 365 5273
LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5274
LEKARZE
52 365 5747
ODDZIAŁOWA
52 365 5347
LEK. KIERUJĄCY ODDZIAŁEM (FAX)
52 365 5584
SEKRETARIAT MEDYCZNY
Poradnia Chorób Serca

poniedziałek: 07:00-16:00
wtorek: 07:30-18:00
środa: 07:00-15:00
czwartek: 07:00-15:00
piątek: 07:00-14:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 771

O Oddziale


Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych zlokalizowany jest na IV piętrze budynku głównego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Oddział prowadzi działalność usługowo-leczniczą w zakresach opieki szpitalnej: chorób wewnętrznych i kardiologii, a także w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kardiologicznej. W strukturze Oddziału znajduje się: 28 łóżek szpitalnych (20-łóżkowy odcinek internistyczno-kardiologiczny, 8-łóżkowa Sala Intensywnej Terapii Internistyczno-Kardiologicznej), Pracownia Diagnostyki Chorób Serca, Poradnia Chorób Serca. W Oddziale leczeni są pacjenci ze schorzeniami z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii przyjmowani głównie w trybie ostrym.. Zatrudnieni w Oddziale lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, opiekunowie, dietetycy, fizjoterapeuta i psycholog zapewniają realizację holistycznego modelu opieki nad pacjentem. Oddział wyposażony jest ponadto w echokardiograf z możliwością wykonania echokardiografii przezprzełykowej, ultrasonografy, monitory do oceny podstawowych funkcji życiowych na Sali Intensywnej Terapii Internistyczno-Kardiologicznej oraz mobilne kardiomonitory, bieżnię do przeprowadzanie testów wysiłkowych, zestawy do holterowskiego monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego. Pracownicy Oddziału działają w licznych Komitetach Szpitala m.in. Komitecie Terapeutycznym i Komisji ds. Analizy Przyczyn Zgonów.

Oddział prowadzi także szkolenie podyplomowe lekarzy w ramach stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii i diabetologii oraz staży kierunkowych w dziedzinie chorób wewnętrznych (moduł podstawowy).

W Pracowniach Diagnostyki Chorób Serca wykonuje się badania diagnostyczne dla pacjentów Oddziału, pacjentów hospitalizowanych w innych jednostkach Szpitala oraz pacjentów Poradni Chorób Serca.

Pracownia Echokardiografii
  • echo przezklatkowe
  • echo przezprzełykowe
  • echokardiograficzne próby obciążeniowe

Pracownia Prób Wysiłkowych
  • bieżnia
  • cykloergometr rowerowy
  • testy pochylniowe

Pracownia Holterowska EKG i ciśnienia tętniczego.

Pracownicy


Lekarz
Kierujący Oddziałem:
dr n. med. Grzegorz Pulkowski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zastępca Lekarza
Kierującego Oddziałem:
dr n. med. Marzena Anaszewicz, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Pielęgniarka
oddziałowa:
dr n. o zdr. Beata Czerniak, specjalistka pielęgniarstwa epidemiologicznego

Zastępca pielęgniarki
oddziałowej:
Dorota Rampalska, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Lekarze specjaliści:
dr n. med. Bogdan Mietła, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
dr n. med. Radosław Wieczór, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. Alicja Popiołek, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. Agata Olejarczyk, specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji diabetologii

Lekarze rezydenci:
lek. Monika Gabriel-Skoczylas
lek. Justyna Gąsiorowska
lek. Maja Grudzińska
lek. Elżbieta Grzeszczak-Stankiewicz
lek. Zuzana Leśniak
lek. Izabela Materek
lek. Patrycja Młocicka
lek. Ewa Niemczuk
lek. Natalia Noskowicz-Olszewska
lek. Karolina Sobczyk-Dembińska
lek. Karolina Stryjek
lek. Joanna Theda-Pawelska

Pielęgniarki:
mgr Monika Dąbrowska, specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego
lic. Ewa Domańska
mgr Magdalena Gadaszewska
lic. Aleksandra Jóźwiak
lic. Kinga Kantorska
Aleksandra Kaszuba
mgr Joanna Kaszuba, specjalista pielęgniarstwa internistycznego
lic. Wiktoria Klemińska
lic. Paweł Klimek
lic. Julia Kocent
mgr Jagoda Kopyłowska, specjalista pielęgniarstwa internistycznego
lic. Klaudia Kowalik
lic. Nina Kryza-Rink, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
Alina Lewandowska, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Sylwia Osak, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego
Małgorzata Pawlicka, specjalistka pielęgniarstwa kardiologicznego
lic. Katarzyna Piechocka
mgr Julia Radziejewska
lic. Violetta Raunest, specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego
mgr Anna Roszak, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Patrycja Rybczyńska, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
lic. Aleksandra Siemiątkowska
lic. Mariusz Wąsicki
mgr Hanna Wielińska-Zawodna, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego i anestezjologii i intensywnej terapii
lic. Marcin Zamiar
mgr Magdalena Zwierzykowska, specjalistka pielęgniarstwa internistycznego

Ratownicy medyczni:
lic. Wojciech Drobczyński
lic. Justyna Graniczna

Sekretarki:
Patrycja Małas
lic. Joanna Szubarga

Opiekunowie
medyczni:

Anna Barańczyk
Małgorzata Jarka
Katarzyna Szreiber
Marzena Thiesler
Marzena Wrzyszcz

Dietetycy:
mgr Anna Krajewska

Rehabilitanci:
mgr Grażyna Sokołowska
lic. Agata Staniewska

Sanitariusze
i gospodarczy:

Małgorzata Hak
Anna Kościńska-Klonowska
Teresa Mańkowska