Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

O Oddziale


Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych zlokalizowany jest na IV piętrze budynku głównego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Oddział prowadzi działalność usługowo-leczniczą w zakresach opieki szpitalnej: chorób wewnętrznych i kardiologii, a także w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kardiologicznej. W strukturze Oddziału znajduje się: 28 łóżek szpitalnych (20-łóżkowy odcinek internistyczno-kardiologiczny, 8-łóżkowa Sala Intensywnej Terapii Internistyczno-Kardiologicznej), Pracownia Diagnostyki Chorób Serca, Poradnia Chorób Serca. W Oddziale leczeni są pacjenci ze schorzeniami z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii przyjmowani głównie w trybie ostrym.. Zatrudnieni w Oddziale lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, opiekunowie, dietetycy, fizjoterapeuta i psycholog zapewniają realizację holistycznego modelu opieki nad pacjentem. Oddział wyposażony jest ponadto w echokardiograf z możliwością wykonania echokardiografii przezprzełykowej, ultrasonografy, monitory do oceny podstawowych funkcji życiowych na Sali Intensywnej Terapii Internistyczno-Kardiologicznej oraz mobilne kardiomonitory, bieżnię do przeprowadzanie testów wysiłkowych, zestawy do holterowskiego monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego. Pracownicy Oddziału działają w licznych Komitetach Szpitala m.in. Komitecie Terapeutycznym i Komisji ds. Analizy Przyczyn Zgonów.

Oddział prowadzi także szkolenie podyplomowe lekarzy w ramach stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii i diabetologii oraz staży kierunkowych w dziedzinie chorób wewnętrznych (moduł podstawowy).

W Pracowniach Diagnostyki Chorób Serca wykonuje się badania diagnostyczne dla pacjentów Oddziału, pacjentów hospitalizowanych w innych jednostkach Szpitala oraz pacjentów Poradni Chorób Serca.

Pracownia Echokardiografii
  • echo przezklatkowe
  • echo przezprzełykowe
  • echokardiograficzne próby obciążeniowe

Pracownia Prób Wysiłkowych
  • bieżnia
  • cykloergometr rowerowy
  • testy pochylniowe

Pracownia Holterowska EKG i ciśnienia tętniczego.

Pracownicy


Lekarz
Kierujący Oddziałem:
dr n. med. Grzegorz Pulkowski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zastępca Lekarza
Kierującego Oddziałem
dr n. med. Marzena Anaszewicz, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Beata Czerniak, specjalistka pielęgniarstwa epidemiologicznego

Zastępca pielęgniarki
oddziałowej:
Dorota Rampalska, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Lekarze Specjaliści:
dr n. med. Bogdan Mietła, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
dr n. med. Radosław Wieczór, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. Andrzej Strzelecki, specjalista chorób wewnętrznych
lek. Alicja Popiołek, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z diabetologii

Lekarze Specjaliści:
W trakcie specjalizacji
z chorób wewnętrznych:


lek. Elżbieta Grzeszczak-Stankiewicz
lek. Karolina Krawczyk
lek. Izabela Materek
lek. Patrycja Młocicka
lek. Natalia Noskowicz-Olszewska
lek. Karolina Potrząsaj
lek. Marta Werner-Chilińska
lek. Karolina Sobczyk-Dembińska
W trakcie specjalizacji
z kardiologii:

lek. Nina Karge-Chmielewska

Pielęgniarki:
mgr Aneta Adamczyk
lic. Tomasz Bieroński, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
mgr Szymon Boruta
mgr Monika Dąbrowska, specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego
lic. Ewa Domańska
mgr Magdalena Gadaszewska
lic. Paulina Gawrońska
mgr Mariola Gierczak, specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego
mgr Magdalena Kaczorowska
Aleksandra Kaszuba
mgr Joanna Kaszuba
mgr Jagoda Kopydłowska, specjalistka pielęgniarstwa internistycznego
lic. Nina Kryza-Rink, specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego
lic. Klaudia Kujoth
Alina Lewandowska, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Sylwia Osak, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego
Małgorzata Pawlicka, specjalistka pielęgniarstwa kardiologicznego
lic. Julia Radziejewska
lic. Violetta Raunest, specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego
mgr Anna Roszak, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Patrycja Rybczyńska
lic. Justyna Serek
mgr Joanna Stochlińska, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego
mgr Hanna Wielińska-Zawodna, specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego, specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii
mgr Zuzanna Winkel
lic. Marta Witkowska
lic. Monika Wolska
lic. Marcin Zamiar
mgr Magdalena Zwierzykowska, specjalistka pielęgniarstwa internistycznego

Ratownicy medyczni:
lic. Lilianna Bugajska
lic. Wojciech Drobczyński
lic. Piotr Foksiński

Opiekunowie medyczni:
Małgorzata Jarka
Agnieszka Król
Marzena Thiesler

Dietetycy:
mgr Anna Krajewska

Sekretarki:
Patrycja Małas
lic. Joanna Szubarga
mgr Patrycja Śmigielska

Rehabilitanci:
mgr Grażyna Sokołowska
lic. Agata Staniewska

Sanitariusze i salowe:
Małgorzata Hak
Anna Kościńska-Klonowska
Barbara Kowalska
Bartłomiej Kozak
Teresa Mańkowska
Jolanta Pyrc