Klinika Gastroenterologii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka
Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Krzysztof Grad
Oddziałowa: dr n. o zdr. Małgorzata Szamocka
Liczba łóżek: 21
Lokalizacja: Budynek Główny, 6 piętro
Telefon: 52 3655 284
Email: sekretariat.gastroenterologia@biziel.pl
Sekretariat medyczny e-mail: sekretariat.gastroenterologia@biziel.pl
52 365 5281
DYŻURKA PIELĘGNIAREK
52 365 5283
LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5463
LEKARZE
52 365 5573
LEKARZE
52 365 5272
ODDZIAŁOWA
52 365 5471
SEKRETARIAT MEDYCZNY
52 365 5284
KIEROWNIK KLINIKI / SEKRETARIAT
52 365 5544
SEKRETARIAT MEDYCZNY
52 365 5487
LADA PIELĘG. / DLA PACJENTÓW
Poradnia Gastroenterologiczna

poniedziałek: 08:00-15:00
wtorek: 08:00-15:00
środa: 08:00-18:00
czwartek: 08:00-18:00
piątek: 08:00-14:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 381

O Klinice

Klinika Gastroenterologii jest szpitalnym ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie gastroenterologii dla dorosłych pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego.

Strukturę organizacyjną jednostki tworzą:
  • 21-łóżkowy oddział
  • Poradnia Gastroenterologiczna
  • Pracownia Endoskopii
  • Pracownia Ultrasonografii z Ultrasonografią Endoskopową
  • Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego
  • Pracownia Leczenia Biologicznego
W skład Kliniki Gastroenterologii wchodzi również Centrum Endoskopii Zabiegowej, w którym funkcjonuje Pracownia Endoskopii oraz Poradnia Chorób Jelitowych.
W Klinice prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego w trybie nagłym (zagrożenia życia), pilnym i planowym.
Personel Kliniki zabezpiecza 24-godzinne dyżury tamowania krwawień z przewodu pokarmowego. W ramach tych dyżurów wykonuje się gastroskopię terapeutyczną z zastosowaniem endoskopowych metod iniekcyjnych, termicznych i mechanicznych oraz opaskowanie krwawiących żylaków przełyku. W trybie nagłym i pilnym wykonywane są również zabiegi diagnostyczno-terapeutyczne w obrębie dróg żółciowych i trzustkowych przy zastosowaniu endoskopowej pankreatografii wstecznej, między innymi usuwanie złogów i protezowanie dróg żółciowych. W procesie diagnostycznym wykorzystywany jest wysokiej jakości sprzęt endoskopowy- wideogastroskopy, wideokolonoskopy oraz endoskopowa ultrasonografia. W Klinice wykonywane są zabiegi polipektomii oraz tamowania krwawień w jelicie grubym. W trakcie wykonywania ultrasonografii i endoskopowej ultrasonografii istnieje możliwość pobierania biopsji cienko i gruboigłowej, głównie w procesie diagnostycznym chorób nowotworowych. W Pracowni Motoryki Przewodu Pokarmowego wykonuje się badania manometrii oraz pH-impedancji konieczne w diagnostyce niektórych chorób przełyku. Klinika jest również ośrodkiem referencyjnym w diagnostyce i leczeniu chorób zapalnych jelit, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Realizowany jest Program Lekowy NFZ leczenia biologicznego w tej grupie chorych. Opiekę nad pacjentami prowadzi wielospecjalistyczny zespół, w którego skład, poza doświadczonym zespołem lekarskim i pielęgniarskim, wchodzi farmaceuta, dietetyk i psycholog. Istotną częścią koordynowanej opieki nad pacjentami jest zachowanie jej ciągłości w oparciu o Poradnię Gastroenterologiczną oraz Centrum Endoskopii Zabiegowej. W Centrum Endoskopii Zabiegowej funkcjonuje Pracownia Endoskopowa, w której wykonuje się najwięcej ambulatoryjnych badań gastroskopowych i kolonoskopowych w naszym regionie. Utworzona kilka lat temu Poradnia Chorób Jelitowych jest jedną z nielicznych w kraju, w której realizowany jest ambulatoryjnie Program Lekowy NFZ leczenia biologicznego pacjentów z chorobami zapalnymi jelit oraz prowadzone są badania kliniczne w tej grupie chorych.
W Klinice od wielu lat realizowany jest również finansowany z budżetu państwa program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
W Klinice, jako jednostce Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, ratownictwo medyczne oraz dla Wydziału Lekarskiego, kierunku lekarskiego dla studentów polskich i anglojęzycznych. Od kilku lat prowadzone są również zajęcia dla studentów programu Erasmus.
Klinika posiada akredytację na kształcenie specjalistów w zakresie gastroenterologii, ponadto realizowane są staże cząstkowe dla lekarzy innych specjalizacji.
Poza działalnością usługową i dydaktyczną pracownicy Kliniki realizują liczne projekty naukowe, biorą udział w krajowych i międzynarodowych kongresach, konferencjach naukowych i szkoleniowych.

Pracownicy

Kierownik Kliniki:
prof. dr hab.n.med. Maria Kłopocka

Lekarz kierujący
oddziałem:
dr n. med. Krzysztof Grad

Lekarze:
lek. med. Lesław Sobczyński - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
lek. med. Małgorzata Brymora – specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
dr med. Małgorzata Pujanek – specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
dr med. Jarosław Koza – specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
lek. med. Piotr Sikorski – specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Aleksandra Wileńska – specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Karolina Maryks-Tworowska – specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
lek. med. Maria Kopoń
lek. med. Katarzyna Kusz – rezydent w dziedzinie gastroenterologii
lek. med. Maciej Orfin – rezydent w dziedzinie gastroenterologii

Pielęgniarka
Oddziałowa:
dr n. o zdr Małgorzata Szamocka - specjalista z pielęgniarstwa zachowawczego

Z-ca Pielęgniarki
Oddziałowej:
lic. Marzena Repulak - specjalista z pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarki:
mgr Aleksandra Banachowicz - piel.
lic. Joanna Misiak - st. piel.
Renata Janicka - st. piel.
Małgorzata Bubacz - st. piel.
lic. Katarzyna Wendt - spec. piel.
Magdalena Budzyńska - st. piel.
Iwona Waszak - spec. piel.
mgr Alicja Nikraszewicz - st. piel.
mgr Emilia Świątek - spec. piel.
mgr Teresa Jakubiak - st. piel. – Pielęgniarka Koordynująca w Pracowni Endoskopii
mgr Beata Ellert - st. poł.
lic. Elżbieta Włochal - spec. piel.
mgr Monika Matuszewska - piel.
mgr Sandra Kaczmarek - piel.
mgr Marta Śliwińska - piel.
lic. Eliza Kacprzak - st. piel.

Farmaceuta kliniczny:
dr n. med. Ariel Liebert

Dietetyk:
mgr Daria Bieniek - dietetyk kliniczny
Jadwiga Zielińska - st. dietetyczka

Opiekun medyczny:
Katarzyna Jastrowska
Joanna Dziendziewicz
Donata Lamentowicz
Paulina Morozowska

Poradnia
Gastroenterologiczna:
Magdalena Mochalska - st. piel.

Sekretarki:
Małgorzata Kuberska
Iwona Ziółkowska
Magdalena Luftman

Sanitariusz:
Angelika Kazek

Pracownicy pomocniczy:
Bożena Karwasz
Mirosława Munia
Bernadeta Żebrowska

Psycholog:
dr n. o zdr. Ewelina Monastyrska-Waszak

Centrum Endoskopii Zabiegowej z Poradnią Chorób Jelitowych
Lekarze:
dr. n. med. Grażyna Mierzwa - specjalista chorób dzieci, gastroenterolog
lek. med. Marcin Manerowski - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Pielęgniarka Koordynująca:
mgr Magdalena Golik

Pielęgniarki:
Alina Andrzejewska - spec. piel.
mgr. Joanna Kurzyk - spec. piel.
Anna Janik - st. piel.

Rejestracja:
Hanna Kilińska

Galeria