Klinika Hematologii

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Jarosław Czyż, prof. UMK
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Janina Schabowska
Liczba łóżek: 25
Lokalizacja: Pawilon "C" parter, prawa strona
Telefon: 52 3655 277
Email: hematologia.sekretariat@biziel.pl
52 365 5728
MENADŻER KLINIKI
52 365 5275
LEKARZE
52 365 5276
LEKARZE
52 365 5402
ODDZIAŁOWA
52 365 5277
ORDYNATOR
52 365 5359
PIELĘGNIARKI
52 365 5659
PIELĘGNIARKI - LADA
52 365 5254
SEKRETARIAT
52 365 5668
KIER.ODDZ.KLIN.
52 365 5859
GABINET - PODANIA WLEWÓW CHEMII
Poradnia Hematologiczna

poniedziałek: 07:00-14:35
wtorek: 07:00-18:00
środa: 07:00-14:35
czwartek: 07:00-14:35
piątek: 07:00-14:35


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 371

Poradnia Nowotworów Krwi

poniedziałek: 09:00-14:00
wtorek: 10:00-14:00
środa: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-18:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 371Całodobowy dyżur konsultacyjny.

W ramach "Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023" Klinika Hematologii jest zobowiązana do całodobowego dyżuru konsultacyjnego dla innych podmiotów leczniczych w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Nr kontaktowy to 52 36 55 275, 52 36 55 276

Zespół Kliniki tworzą

Lekarze:
dr n. med. Danuta Kowalska-Szadziewska
dr n med. Anna Jachalska
lek. med. Marcin Kruszewski
lek. med. Joanna Czyżewska

Psycholog:
dr nauk o zdrowiu Ewelina Monastyrska

Pielęgniarki:
lic. Aleksandra Michalska z-ca pielęgniarski oddziałowej
mgr Ada Bzduszyńska
specj. Beata Ciesielska
mgr Aneta Dembek
Ewa Derdzińska
mgr Joanna Janic
specj. Izabella Małkowska
specj. Edyta Michalska
specj. Aleksandra Mikołajczak
mgr Wioletta Niedzielska
mgr Justyna Sakiewicz
mgr Paulina Szymkowiak
specj. Bogumiła Walczak
Grażyna Zielińska
lic. Renata Żurawska
lic. Drzewiecka Kinga
mgr Wodzyński Łukasz

Historia

Do późnych lat dziewięćdziesiątych w województwie kujawsko-pomorskim nie istniał wyspecjalizowany ośrodek zajmujący się pacjentami hematologicznymi. Osoby z powyższymi schorzeniami były leczone w ramach kierowanego przez dr Kąkola Oddziału Chorób Wewnętrznych, trudniejsze przypadki wysyłano do wyspecjalizowanych ośrodków poza granicami województwa. Przełomem było powołanie w 1998 roku Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych, którego ordynatorem był początkowo dr Kąkol, a od 2002 roku, dr Grażyna Gadomska. Ze względu na stopniowo postępujące specjalizowanie się kadry oddziału w leczeniu nowotworów hematologicznych, zmianie uległa również i jego nazwa. W 2009 roku został on przemianowany na Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego. W 2011 Oddział został włączony w struktury Collegium Medicum, co wiązało się z poszerzeniem dotychczas wykonywanej działalności leczniczej o  nauczanie studentów oraz prowadzenie działalności naukowej. Dalszym krokiem było przekształcenie w Klinikę Hematologii, co stało się możliwe, między innymi, dzięki dołączeniu do zespołu dr hab., Jarosława Czyża. W ostatnim czasie Klinika kontynuuje rozwój dzięki współpracy z najlepszymi ośrodkami diagnostycznymi w Polsce: Zakładem Diagnostyki Hematologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Zakładem Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Do zespołu Kliniki dołączają młodzi lekarze, których pierwszy kontakt z hematologią miał miejsce w czasie prowadzonych w jej murach zajęć dydaktycznych. W ostatnich latach baza łóżkowa Kliniki poszerzyła się o Oddział Dzienny. W najbliższym czasie planowana jest, przy współpracy z Collegium Medicum, przebudowa zaplecza dydaktycznego. W bliskich planach jest też powstanie Oddziału Transplantacji Szpików.

Stan obecny

Aktualnie Klinika liczy 25 łóżek szpitalnych, w tym 4 łóżka wydzielonego Intensywnego Nadzoru Hematologicznego oraz pięć stanowisk do chemioterapii dziennej. W skład Kliniki wchodzą również: Poradnia Hematologiczna oraz Poradnia Nowotworów Krwi. Rocznie w Klinice ma miejsce około 3 tysiące hospitalizacji, w poradniach udzielanych jest 10,5 tysiąca porad. Zakres działalności medycznej obejmuje diagnostykę i leczenie nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego wg. najnowszych zaleceń polskich i europejskich grup badawczych, takich jak: Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek Dorosłych, „European Leukemia Net”, Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, Polskiej Grupy Szpiczakowej. Wyniki prowadzonego przez nas leczenia publikowane wykorzystywane są do analiz prowadzonych przez ogólnokrajowe grupy badawcze. Dzięki prowadzonym badaniom klinicznym zainteresowani pacjenci mają dostęp również do innowacyjnych metod leczenia. Klinika prowadzi szkolenie specjalizacyjne dla przyszłych hematologów, prowadzone są również szkolenia lekarzy specjalizujących się w zakresie: chorób wewnętrznych, onkologii i hematologii. W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego z przedmiotów: „Propedeutyka chorób wewnętrznych”, „Choroby wewnętrzne” oraz „Choroby wewnętrzne – hematologia”. Lekarze Kliniki zaangażowani są w badania naukowe dotyczące epigenetyki ostrych białaczek oraz zespołów mielodysplastycznych, czynników prognostycznych w przewlekłej białaczce limfatycznej oraz szpiczaku mnogim, zaburzenia hemostazy i angiogeneza w nowotworach mieloproliferacyjnych, ocena czynników ryzyka zakrzepowego w nowotworach mieloproliferacyjnych BCR-ABL-ujemnych oraz etiologii małopłytkowości. Klinika współpracuje naukowo z jednostkami naukowymi Collegium Medicum, a także z ogólnokrajowymi grupami badawczymi.