Lista Kliniki, Oddziałów Klinicznych, Oddziałów

Lp Lista Kliniki, Oddziałów Klinicznych, Oddziałów Telefony
1

  Alergologia

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Pokaż »

52 365 5548 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5916 - KIEROWNIK KLINIKI / FAX (52-348-40-76)
52 365 5554 - LEKARZE
52 365 5555 - LEKARZE
52 365 5557 - LEKARZE
52 365 5551 - ODDZIAŁOWA
52 365 5639 - PACJENCI / LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5556 - PIELĘGNIARKI
52 365 5836 - POKÓJ SOCJALNY
52 365 5416 - SEKRETARIAT KLINIKI
52 365 5775 - Z-CA KIEROWNIKA KLINIKI
2

  Angiologia

Klinika Angiologii

Pokaż »

52 365 5623 - GABINET LEKARSKI
52 365 5266 - LADA - PIELĘGNIARKI - PACJENCI
52 365 5167 - ODDZIAŁOWA
52 365 5162 - SEKRETARIAT
52 365 5163 - SEKRETARIAT (FAX)
3

  Chirurgia

Klinika Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej

Pokaż »

52 365 5678 - DLA PACJENTÓW
52 365 5232 - KIEROWNIK KLINIKI (SEKRETARIAT)
52 365 5255 - LEKARZE
52 365 5357 - LEKARZE
52 365 5676 - ODDZIAŁOWA
52 365 5257 - PIELĘGNIARKI
52 365 5782 - SEKRETARIAT KLINIKI (FAX)
4

  Foniatria

Klinika Foniatrii i Audiologii

Pokaż »

52 365 5586 - GAB. LEKARSKI NR 1 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5744 - GAB. LEKARSKI NR 2
52 365 5843 - GAB. LOGOPEDYCZNY NR 3
52 365 5743 - GAB. PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ
5

  Gastroenterologia

Klinika Gastroenterologii

Pokaż »

52 365 5281 - DYŻURKA PIELĘGNIAREK
52 365 5284 - KIEROWNIK KLINIKI / SEKRETARIAT
52 365 5283 - LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5463 - LEKARZE
52 365 5573 - LEKARZE
52 365 5272 - ODDZIAŁOWA
52 365 5471 - SEKRETARIAT MEDYCZNY
52 365 5544 - SEKRETARIAT MEDYCZNY
52 365 5487 - LADA PIELĘG. / DLA PACJENTÓW
6

  Hematologia

Klinika Hematologii

Pokaż »

52 365 5859 - GABINET - PODANIA WLEWÓW CHEMII
52 365 5668 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5275 - LEKARZE
52 365 5276 - LEKARZE
52 365 5728 - MENADŻER KLINIKI
52 365 5402 - ODDZIAŁOWA
52 365 5359 - PIELĘGNIARKI
52 365 5659 - PIELĘGNIARKI - LADA
52 365 5254 - SEKRETARIAT
7

  Kardiologia

Klinika Kardiologii, Farmakologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Pokaż »

52 365 5686 - LEKARZE (I piętro)
52 365 5786 - LEKARZE (I piętro)
52 365 5628 - LEKARZE (niski parter)
52 365 5778 - PACJENCI / LADA PIELĘGNIAREK (I piętro)
52 365 5550 - PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
52 365 5558 - PIELĘGNIARKI
52 365 5839 - PIELĘGNIARKI (I piętro)
52 365 5322 - PIELĘGNIARKI (parter)
52 365 5470 - PIELĘGNIARKI - INTENSYWNA TERAPIA KARDIOLOGICZNA (ITK I piętro)
52 365 5145 - PIELĘGNIARKI INWAZYJNE (parter)
52 365 5837 - POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU
52 365 5144 - PRACOWNIA INWAZYJNA (parter)
52 365 5616 - SEKRETARIAT / REJESTRACJA NA KORONOGRAFIĘ
52 365 5553 - SEKRETARIAT KIEROWNIKA KLINIKI
52 365 5653 - SEKRETARIAT KIEROWNIKA KLINIKI - FAX
52 365 5171 - ST. ASYSTENT FARMACJI
8

  Noworodki

Klinika Neonatologii

Pokaż »

52 365 5229 - LEKARZE
52 365 5722 - Patologia Noworodka / Opieka Ciągła
52 365 5206 - PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
52 365 5227 - PIELĘGNIARKI
52 365 5756 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5262 - LEKARZE
52 365 5673 - LEKARZE
52 365 5755 - PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
52 365 5220 - SALE 1–5
52 365 5685 - SALE 6-9
52 365 5568 - SEKRETARIAT
52 365 5762 - SEKRETARIAT (FAX)
9

  Neurologia

Klinika Neurochirurgii i Neurologii.
Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu

Pokaż »

52 365 5564 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5567 - LEKARZE
52 365 5767 - LEKARZE
52 365 5566 - LEKARZE
52 365 5541 - ODDZIAŁOWA
52 365 5542 - PACJENCI / LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5543 - PIELĘGNIARKI
52 365 5546 - PIELĘGNIARKI
52 365 5565 - SEKRETARIAT
52 365 5646 - Z-CA LEKARZA KIERUJĄCEGO KLINIKĄ
10

  Neurochirurgia

Klinika Neurochirurgii i Neurologii
Oddział Neurochirurgii

Pokaż »

52 365 5428 - GAB. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
52 365 5205 - GABINET LEKARSKI
52 365 5164 - GABINET LEKARSKI NR 2
52 365 5593 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5636 - PACJENCI (LADA PIELĘGNIAREK)
52 365 5669 - PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
52 365 5153 - SALA OPERACYJNA
52 365 5773 - SALA OPERACYJNA - KOORDYNATOR
52 365 5737 - SALA POOPERACYJNA
52 365 5560 - SALOWE
52 365 5505 - SEKRETARIAT
11

  Okulistyka

Klinika Okulistyki i Optometrii

Pokaż »

52 365 5849 - KIEROWNIK KLINIKI (SEKRETARIAT)
52 365 5391 - LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5311 - LEKARZ KIERUJĄCY KLINIKĄ
52 365 5313 - LEKARZE
52 365 5514 - ODDZIAŁOWA
52 365 5312 - SEKRETARIAT
52 365 5473 - SEKRETARIAT / FAX
12

  Otolaryngologia

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Pokaż »

52 365 5291 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5288 - LEKARZE
52 365 5848 - LEKARZE
52 365 5280 - ODDZIAŁOWA
52 365 5289 - PIELĘGNIARKI
52 365 5580 - SEKRETARIAT
52 365 5697 - SEKRETARIAT (FAX)
13

  Ginekologia, Położnictwo

Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Pokaż »

52 365 5216 - GABINET LEKARSKI GINEKOLOGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
52 365 5230 - IZOLATKA NR 11
52 365 5116 - LEKARZE
52 365 5720 - PACJENTKI - LADA
52 365 5244 - POŁOŻNA KOORDYNUJĄCA
52 365 5217 - SEKRETARIAT GINEKOLOGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
52 365 5842 - SEKRETARIAT GINEKOLOGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ FAX
52 365 5186 - GAB. REHABILITACJI
52 365 5250 - NARUSZENIA PRAWA
52 365 5461 - GAB. LEKARSKI
52 365 5246 - GABINET LEKARSKI GINEKOLOGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ
52 365 5231 - GABINET LEKARSKI PATOLOGII WCZESNEJ CIĄŻY
52 365 5242 - POŁOŻNA KOORDYNUJĄCA
52 365 5239 - POŁOŻNE - LADA
52 365 5662 - SEKRETARIAT PATOLOGII WCZESNEJ CIĄŻY (FAX)
52 365 5715 - DYŻURKA POŁOŻNYCH
52 365 5235 - GABINET LEKARSKI - POŁOŻNICTWO
52 365 5237 - GABINET LEKARSKI PATOLOGII CIĄŻY
52 365 5765 - GABINET ZABIEGOWY / PACJENCI
52 365 5127 - KUCHNIA KLINIKI
52 365 5863 - POŁOŻNA KOORDYNUJĄCA
52 365 5819 - POŁOŻNA ODDZIAŁOWA KLINIKI
52 365 5236 - SEKRETARIAT POŁOŻNICTWA I PATOLOGII CIĄŻY
52 365 5820 - GABINET USG
52 365 5215 - INSTRUMENTARIUSZKI
52 365 5719 - INSTRUMENTARIUSZKI
52 365 5504 - POKÓJ SOCJALNY POŁOŻNYCH
52 365 5497 - SALA OPERACYJNA CIĘĆ CESARSKICH
14

  Reumatologia

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Pokaż »

52 365 5525 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5520 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5310 - KIEROWNIK KLINIKI / FAX
52 365 5691 - LEKARZE
52 365 5692 - LEKARZE
52 365 5523 - LEKARZE
52 365 5838 - LEKARZE
52 365 5524 - ODDZIAŁOWA
52 365 5502 - PACJENCI / LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5522 - PIELĘGNIARKI
52 365 5531 - SEKRETARIAT - FAX
15

  Urologia

Klinika Urologii

Pokaż »

52 365 5308 - KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5302 - LEKARZE
52 365 5582 - ODDZIAŁOWA
52 365 5608 - ORDYNATOR SENIOR
52 365 5314 - PIELĘGNIARKI
52 365 5320 - RECEPCJA (V PIĘTRO)
52 365 5306 - SEKRETARIAT
16

  Anestezjologia

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pokaż »

52 365 5279 - LEK. KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
52 365 5618 - LEKARZE
52 365 5218 - LEKARZE
52 365 5285 - ODDZIAŁOWA
52 365 5226 - PIELĘGNIARKI
52 365 5433 - PIELĘGNIARKI
52 365 5455 - PIELĘGNIARKI
52 365 5655 - PIELĘGNIARKI - OIT
52 365 5224 - SEKRETARIAT
52 365 5735 - SEKRETARIAT / FAX
17

  Choroby Wewnętrzne

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

Pokaż »

52 365 5146 - GABINET BADAŃ HOLTERA
52 365 5212 - INTENSYWNY NADZÓR INTERNISTYCZNY (INI)
52 365 5273 - LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5347 - LEK. KIERUJĄCY ODDZIAŁEM (FAX)
52 365 5274 - LEKARZE
52 365 5747 - ODDZIAŁOWA
52 365 5584 - SEKRETARIAT MEDYCZNY
18

  Ratownictwo

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

Pokaż »

52 365 5211 - IZBA PRZYJĘĆ GINEKOLOGICZNA
52 365 5214 - IZBA PRZYJĘĆ PORODOWA
52 365 5128 - GABINET BADAŃ - ŁĄCZNIK
52 365 5764 - LEKARZ DYŻURNY
52 365 5493 - REJESTRACJA
52 365 5695 - REJESTRACJA
52 365 5494 - REJESTRACJA TRIAGE
52 365 5209 - SEKRETARIAT
52 365 5307 - SEKRETARIAT / FAX
52 365 5379 - GABINET BADAŃ - URAZÓWKA
52 365 5664 - KIEROWNIK
52 365 5210 - REJESTRACJA (PRZYJĘCIE) PACJENTÓW NA ODDZIAŁY
52 365 5574 - REJESTRACJA (PRZYJĘCIE) PACJENTÓW NA ODDZIAŁY
52 365 5794 - URAZÓWKA - TEL. DLA PACJENTÓW
52 365 5607 - Z-CA ODDZIAŁOWEJ
19

  Ortopedia

Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Pokaż »

52 365 5588 - KIEROWNIK KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
52 365 5264 - LEKARZE
52 365 5660 - LEKARZE
52 365 5286 - LEKARZE
52 365 5265 - ODDZIAŁOWA
52 365 5609 - PACJENCI / LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5268 - PIELĘGNIARKI
52 365 5874 - SALA REHABILITACYJNA
52 365 5267 - SEKRETARIAT
52 365 5330 - SEKRETARIAT
52 365 5661 - SEKRETARIAT
52 365 5287 - SEKRETARIAT / MENADŻER ODDZIAŁU
52 365 5581 - Z-CA LEK. KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM