Klinika Neurochirurgii i Neurologii
Oddział Neurochirurgii

Kierownik: dr hab. n. med. Paweł Sokal, prof. UMK
Oddziałowa: dr n. med. Renata Jabłońska
Lokalizacja: Pawilon 7A, 2 piętro
Telefon: 52 3655 505
Email: neurochirurgia@biziel.pl
pawel.sokal@cm.umk.pl
52 365 5164
GABINET LEKARSKI NR 2
52 365 5505
SEKRETARIAT
52 365 5428
GAB. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
52 365 5737
SALA POOPERACYJNA
52 365 5593
KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5205
GABINET LEKARSKI
52 365 5560
SALOWE
52 365 5669
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
52 365 5773
SALA OPERACYJNA - KOORDYNATOR
52 365 5636
PACJENCI (LADA PIELĘGNIAREK)
52 365 5153
SALA OPERACYJNA
Poradnia Neurochirurgiczna

poniedziałek: 10:00-14:00
wtorek: 10:00-14:00
środa: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-14:00
piątek: 10:00-14:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 757 (tu nie ma rejestracji!)

O Oddziale

Klinika Neurochirurgii i Neurologii Oddział Neurochirurgii zajmuje się leczeniem operacyjnym schorzeń układu nerwowego. Do najczęściej wykonywanych procedur należą zabiegi dotyczące:
 • Neuroonkologii:
  • o resekcje guzów mózgu ze śródoperacyjnym obrazowaniem i monitoringiem dróg nerwowych oraz mapowaniem obszarów elokwentnych; w uzasadnionych przypadkach ze śródoperacyjnym wybudzeniem pacjenta;
  • resekcje guzów podstawy czaszki;
  • przezklinowe i endoskopowe resekcje guzów przysadki;
  • biopsje stereotaktyczne;
  • operacje guzów kanału kręgowego z neuromonitoringiem.
 • Chirurgii kręgosłupa:
  • zabiegi małoinwazyjne - przepuklin dyskowych, stenozy kanału kręgowego;
  • endoskopia kręgosłupa;
  • przezskórna stabilizacja kręgosłupa;
  • wertebroplastyka;
  • kyfoplastyka.
 • Chorób naczyniowych mózgu:
  • embolizacje endowaskularne;
  • stentowanie endowaskularne.
 • Neurochirurgii czynnościowej i stereotaktycznej:
  • neuromodulacyjne leczenie chorób układu pozapiramidowego (DBS);
  • leczenie spastyczności (selektywna grzbietowa rizotomia);
  • leczenie padaczki (DBS, VNS);
  • leczenie bólu przewlekłego (MCS, SCS, PNS);
  • leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego (MVD, termolezja zwoju Gassera);
  • termolezja stawów międzykręgowych odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa.
 • Neurotraumatologii – leczenie urazów czaszkowo-mózgowych oraz urazów kręgosłupa.

Oddział ma pełne możliwości całodobowego diagnozowania chorych przy pomocy tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i badań naczyniowych CUN.

W strukturach oddziału funkcjonuje sala operacyjna, wyposażona w:
 • system komputerowej nawigacji śródoperacyjnej,
 • mikroskop operacyjny,
 • USG śródoperacyjne,
 • ramę stereotaktyczną,
 • zestaw do endoskopii kręgosłupa,
 • generator RF do termolezji,
 • tor wizyjny z ramieniem C i funkcją 3D.

Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Neurochirurgiczna, czynna codziennie, zajmująca się pacjentami z dysfunkcją układu nerwowego na każdym etapie leczenia.

Pracownicy

Zespół lekarski:
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Paweł Sokal, prof. UMK - specjalista neurochirurg
Zastępca Kierownika: dr n. med. Marcin Rudaś - specjalista neurochirurg
prof. dr hab. n. med. Wojciech Beuth - specjalista neurochirurg
dr n. med. Dariusz Paczkowski - specjalista neurochirurg
dr n. med. Mateusz Krakowiak - specjalista neurochirurg
dr n. med. Marcin Rusinek - specjalista neurochirurg
dr n. med. Sara Kierońska-Siwak - specjalista neurochirurg
lek. med. Andrzej Jaremko - rezydent
lek. med. Oskar Puk - rezydent
lek. med. Damian Palus - rezydent
lek. med. Magdalena Jabłońska - rezydent
lek. med. Antoni Nehring - rezydent

Pielęgniarki:
Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. med. Renata Jabłońska - specjalista piel. neurologicznego
mgr Anna Alichniewicz - specjalista piel. chirurgicznego
mgr Marta Wzięch - specjalista piel. chirurgicznego
mgr Justyna Kwiatkowska - specjalista piel. chirurgicznego
mgr Aleksandra Wadzińska - specjalista piel. chirurgicznego
mgr Monika Rojek - specjalista piel. chirurgicznego
mgr Barbara Wieczorkiewicz-Świtała - specjalista piel. chirurgicznego
mgr Izabela Chiran
mgr Grzegorz Dybciak
mgr Emilia Kaśków
mgr Monika Kubacka
mgr Ludmiła Ziółkowska
mgr Anna Bujewska
mgr Paulina Trocha
lic. piel. Magdalena Działoszewska - specjalista piel. chirurgicznego
lic. piel. Marlena Owsińska
lic. piel.Alicja Lisiecka
lic. piel.Weronika Szczepanska
Joanna Chruścicka - specjalista piel. chirurgicznego
Emilia Jankowska - specjalista piel. chirurgicznego
Katarzyna Kubacka - specjalista piel. chirurgicznego
Bogumiła Lasek - specjalista piel. chirurgicznego
Alina Lewandowska - specjalista piel. chirurgicznego
Małgorzata Mendak - specjalista piel. chirurgicznego
Bogumiła Rakowska - specjalista piel. chirurgicznego

Fizjoterapeuci:
mgr Maciej Broda
mgr Lidia Karczewska

Sekretarki Medyczne:
mgr Paulina Nakielska
Monika Rutkowska

Psycholog:
dr n. hum. Aleksandra Bednarek-Pauszek

Dietetyk:
mgr Paulina Meirowska

Opiekun Medyczny:
Mariola Jaskuła
Anna Mirzejewska
Katarzyna Świerczek
Maria Topolewska


Informacje organizacyjne przed planowanym przyjęciem


Przed planowanym przyjęciem należy zarejestrować się do poradni neurochirurgicznej (tel. 52 3655 591) celem uzyskania skierowań na badania przedoperacyjne oraz odbyć konsultację anestezjologiczną (do pobrania - Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna).

Proszę poinformować lekarza kwalifikującego o przyjmowanych lekach! Najczęściej modyfikacji wymagają leki przeciwkrzepliwe i przeciwcukrzycowe.

W dniu przyjęcia proszę zgłosić się ok. godz. 10:00 do oddziału neurochirurgii (pawilon 7A, drugie piętro). W przypadku procedur jednodniowych proszę stawić się o godz. 7:00.

Należy zabrać ze sobą:
 1. Dowód osobisty
 2. Piżamę, porannik, obuwie domowe, ręcznik, mydło itp.
 3. Leki stosowane na stałe – w oryginalnych opakowaniach!
 4. Wyniki badań (laboratoryjnych, radiologicznych)

W przypadku rezygnacji z zabiegu prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 52 365 5505 lub 52 365 5774).

W następnym dniu/dniach, po odpowiednim przygotowaniu pacjenta, zostanie przeprowadzony zabieg operacyjny.

Wypis ze szpitala po operacji planowany jest, w zależności od wykonanej procedury, po kilku dniach, do godziny 12:00. Kontrola po zabiegu odbywa się w poradni neurochirurgicznej.

Galeria

Stowarzyszenie


W Klinice działa Stowarzyszenie "NEUROMODULACJA" Wspierania na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii, Neurologii oraz Kliniki Neurochirurgii i Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

Stowarzyszenie - "Neuromodulacja" Wspierania na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii, Neurologii Oraz Kliniki Neurochirurgii i Neurologii
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy
Klinika Neurochirurgii i Neurologii
ul. Ujejskiego 75, Pawilon 7A
NIP: 9532789843
KRS: 0000968466

Wszystkim, którzy zechcą wspomóc Stowarzyszenie, bardzo dziękujemy!
Nr konta: 52 1090 1072 0000 0001 5371 8770