Klinika Neurochirurgii i Neurologii
Oddział Neurochirurgii

Kierownik: dr hab. n. med. Paweł Sokal, prof. UMK
Oddziałowa: dr n. med. Renata Jabłońska
Liczba łóżek: 26
Lokalizacja: Pawilon C, 2 piętro
Telefon: 52 3655 505
Email: neurochirurgia@biziel.pl
pawel.sokal@cm.umk.pl
Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna
52 365 5505
SEKRETARIAT
52 365 5428
GAB. DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY
52 365 5737
SALA POOPERACYJNA
52 365 5593
KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5205
GABINET LEKARSKI
52 365 5560
SALOWE
52 365 5669
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
52 365 5773
SALA OPERACYJNA - KOORDYNATOR
52 365 5636
PACJENCI (LADA PIELĘGNIAREK)
52 365 5153
SALA OPERACYJNA
Poradnia Neurochirurgiczna

poniedziałek: 09:00-13:00
wtorek: 09:00-18:00
środa: 09:00-13:00
czwartek: 09:00-15:00
piątek: 09:00-11:00


tel. rejestracja: 52 3655 591
tel. poradnia: 52 3655 757

O Oddziale

Klinika Neurochirurgii i Neurologii Oddział Neurochirurgii zajmuje się leczeniem operacyjnym schorzeń układu nerwowego. Do najczęściej wykonywanych procedur należą zabiegi dotyczące:
 • Neuroonkologii:
  • resekcje guzów mózgu ze śródoperacyjnym obrazowaniem i monitoringiem dróg nerwowych oraz mapowaniem obszarów elokwentnych; w uzasadnionych przypadkach ze śródoperacyjnym wybudzeniem pacjenta;
  • resekcje guzów podstawy czaszki;
  • przezklinowe i endoskopowe resekcje guzów przysadki;
  • biopsje stereotaktyczne;
  • operacje guzów kanału kręgowego z neuromonitoringiem.
 • Chirurgii kręgosłupa:
  • zabiegi małoinwazyjne - przepuklin dyskowych, stenozy kanału kręgowego;
  • endoskopia kręgosłupa;
  • przezskórna stabilizacja kręgosłupa;
  • verteroplastyka;
  • kyfoplastyka.
 • Chorób naczyniowych mózgu:
  • embolizacje endowaskularne;
  • stentowanie endowaskularne.
 • Neurochirurgii czynnościowej i stereotaktycznej:
  • neuromodulacyjne leczenie chorób układu pozapiramidowego (DBS);
  • leczenie spastyczności (selektywna grzbietowa rizotomia);
  • leczenie padaczki (DBS, VNS);
  • leczenie bólu przewlekłego (MCS, SCS, PNS);
  • leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego (MVD, termolezja zwoju Gassera);
  • termolezja stawów międzykręgowych odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa.
 • Neurotraumatologii – leczenie urazów czaszkowo-mózgowych oraz urazów kręgosłupa.

Oddział ma pełne możliwości całodobowego diagnozowania chorych przy pomocy tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i badań naczyniowych CUN.

W strukturach oddziału funkcjonuje sala operacyjna, wyposażona w:
 • system komputerowej nawigacji śródoperacyjnej,
 • mikroskop operacyjny,
 • USG śródoperacyjne,
 • ramę stereotaktyczną,
 • zestaw do endoskopii kręgosłupa,
 • generator RF do termolezji,
 • tor wizyjny z ramieniem C i funkcją 3D.

Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Neurochirurgiczna, czynna codziennie, zajmująca się pacjentami z dysfunkcją układu nerwowego na każdym etapie leczenia.

Pracownicy

Zespół lekarski:
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Paweł Sokal, prof. UMK - specjalista neurochirurg
prof. dr hab. n. med. Wojciech Beuth - specjalista neurochirurg
dr n. med. Marcin Rudaś - specjalista neurochirurg
dr n. med. Dariusz Paczkowski - specjalista neurochirurg
dr n. med. Mateusz Krakowiak - specjalista neurochirurg
lek. med. Marcin Rusinek - specjalista neurochirurg
lek. med. Michał Sabramowicz - rezydent
lek. med. Sara Kierońska - rezydent
lek. med. Edyta Zwolińska - rezydent
lek. med. Andrzej Jaremko - rezydent

Pielęgniarki:
Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. med. Renata Jabłońska - specjalista piel. neurologicznego
mgr Barbara Wieczorkiewicz-Świtała - specjalista piel. chirurgicznego
mgr Monika Rojek - specjalista piel. chirurgicznego
mgr Marta Kooths - specjalista piel. chirurgicznego
mgr Justyna Kwiatkowska - specjalista piel. chirurgicznego
mgr Bernadeta Licznerska - specjalista piel. zachowawczego
mgr Emilia Kaśków
mgr Grzegorz Dybciak
mgr Izabela Chiran
mgr Aleksandra Lida
mgr Anna Wronkowska
lic. piel. Magdalena Działoszewska - specjalista piel. chirurgicznego
lic. piel. Marlena Owsińska
lic. piel. Monika Licznerska
lic. piel. Ludmiła Ziółkowska
Ilona Banaszak - specjalista piel. chirurgicznego
Joanna Chruścicka - specjalista piel. chirurgicznego
Emilia Jankowska - specjalista piel. chirurgicznego
Katarzyna Kubacka - specjalista piel. chirurgicznego
Bogumiła Lasek - specjalista piel. chirurgicznego
Alina Lewandowska - specjalista piel. chirurgicznego
Małgorzata Mendak - specjalista piel. chirurgicznego
Bogumiła Rakowska - specjalista piel. chirurgicznego

Fizjoterapeuci:
mgr Lidia Karczewska
mgr Maciej Broda

Sekretarki Medyczne:
mgr Paulina Nakielska
Justyna Bojara
Monika Rutkowska

Psycholog:
mgr Anna Banasiak

Galeria