Klinika Neurochirurgii i Neurologii.
Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego

Kierownik: dr hab. n. med. Paweł Sokal, prof. UMK
Oddziałowa: dr n. med. Renata Jabłońska
Liczba łóżek: 26
Lokalizacja: Pawilon C, 2 piętro
Telefon: 52 3655 505
Email: neurochirurgia@biziel.pl
pawel.sokal@cm.umk.pl
Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna
52 365 5505
SEKRETARIAT
52 365 5428
POKÓJ SOCJALNY
52 365 5737
PIELĘGNIARKI (SALA POOPERACYJNA)
52 365 5593
KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5205
LEKARZE
52 365 5560
LEKARZE
52 365 5669
ODDZIAŁOWA
Poradnia Neurochirurgiczna

poniedziałek: 09:00-13:00
wtorek: 09:00-18:00
środa: 09:00-13:00
czwartek: 09:00-15:00
piątek: 09:00-11:00


tel. rejestracja: 52 3655 591
tel. poradnia: 52 3655 757

O Oddziale

Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii rozpoczął funkcjonowanie 1 października 1999 roku. Pierwszym ordynatorem i organizatorem oddziału jest dr n. med. Andrzej Swincow. Od 2005 roku oddział zmienił nazwę na Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego. 27.06.2018r. utworzono Klinikę Neurochirurgii i Neurologii, której jednostką organizacyjną jest Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego oraz Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu z Oddziałem Neurologii i Oddziałem Udarowym. W oddziale świadczone są usługi z zakresu neurochirurgii i neurotraumatologii, w tym zabiegi endowaskularne oraz pakiet onkologiczny. Rocznie hospitalizowanych jest około 1000 pacjentów, przeprowadzanych jest około 800 operacji. Do najczęściej wykonywanych procedur należą zabiegi dotyczące:
 • neuroonkologii
 • chirurgii kręgosłupa
 • leczenia chorób naczyniowych mózgu (zabiegi klasyczne, endowaskularne)
 • neurochirurgii czynnościowej i sterotaktycznej
 • neuromodulacyjnego leczenia chorób układu pozapiramidowego i bólu przewlekłego
 • neurotraumatologii
Oddział ma pełne możliwości całodobowego diagnozowania chorych przy pomocy tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i badań naczyniowych CUN.

W strukturach oddziału funkcjonuje sala operacyjna, wyposażona w:
 • system komputerowej nawigacji śródoperacyjnej,
 • mikroskop operacyjny,
 • USG śródoperacyjne,
 • rama stereotaktyczna,
 • zestaw do endoskopii kręgosłupa,
 • generator RF do termolezji,
 • tor wizyjny z ramieniem C.
Przy oddziale działa Poradnia Neurochirurgiczna, czynna codziennie, zajmująca się pacjentami z dysfunkcją układu nerwowego na każdym etapie leczenia. rz Planutis Pracownicy oddziału rozwijają swoje zainteresowanie naukowe poprzez przygotowywanie doniesień naukowych, prezentowanych na zjazdach, sympozjach oraz publikowanych w czasopismach medycznych.

Pracownicy

Zespół lekarski:
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Paweł Sokal, prof. UMK - specjalista neurochirurg
prof. dr hab. n. med. Wojciech Beuth - specjalista neurochirurg
dr n. med. Mateusz Krakowiak - specjalista neurochirurg
dr n. med. Dariusz Paczkowski - specjalista neurochirurg
dr n. med. Marcin Rudaś - specjalista neurochirurg
dr n. med. Marcin Tosik - specjalista neurochirurg
lek. med. Józefina Rakowska - specjalista neurochirurg
lek. med. Marcin Rusinek - specjalista neurochirurg
lek. med. Agnieszka Malukiewicz - rezydent
lek. med. Michał Sabramowicz - rezydent
lek. med. Michał Kiec - rezydent
lek. med. Maciej Mielczarek - rezydent
lek. med. Mateusz Szylberg - rezydent

Pielęgniarki:
Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. med. Renata Jabłońska - specjalista piel. neurologicznego
mgr Izabela Chiran
mgr Emilia Kaśków
mgr Marta Kooths
mgr Justyna Kwiatkowska
mgr Barbara Wieczorkiewicz-Świtała
mgr Monika Rojek
mgr Aleksandra Lida
mgr Grzegorz Dybciak
mgr Bernadeta Licznerska - specjalista piel. zachowawczego
lic. piel. Magdalena Działoszewska - specjalista piel. chirurgicznego
lic. piel. Marlena Owsińska
lic. piel. Anna Wronkowska
Ilona Banaszak - specjalista piel. chirurgicznego
Joanna Chruścicka - specjalista piel. geriatrycznego
Emilia Jankowska - specjalista piel. chirurgicznego
Katarzyna Kubacka - specjalista piel. chirurgicznego
Bogumiła Lasek - specjalista piel. chirurgicznego
Alina Lewandowska - specjalista piel. chirurgicznego
Małgorzata Mendak - specjalista piel. chirurgicznego
Bogumiła Rakowska - specjalista piel. chirurgicznego

Fizjoterapeuci:
mgr Lidia Karczewska
mgr Maciej Broda

Sekretarki Medyczne:
Justyna Bojara
mgr Sylwia Kaszowska
mgr Paulina Nakielska

Galeria