Klinika Neurochirurgii i Neurologii.
Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu.

Kierownik: dr hab. n. med. Paweł Sokal, prof. UMK - specjalista neurochirurg
Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Violetta Palacz-Duda
Zastępca Lek. Kier. Oddz.: lek. Piotr Płeszka
Oddziałowa: mgr Justyna Kubiak, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Konsultant naukowy: dr hab. n med. Adam Kobayashi, prof. UTH Rad.
Liczba łóżek: 38
Lokalizacja: Pawilon C, 2 piętro (budynek 7A)
Telefon: 52 3655 565
52 365 5542
PACJENCI / LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5567
LEKARZE
52 365 5767
LEKARZE
52 365 5566
LEKARZE
52 365 5564
KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5543
PIELĘGNIARKI
52 365 5546
PIELĘGNIARKI
52 365 5565
SEKRETARIAT
52 365 5541
ODDZIAŁOWA
52 365 5646
Z-CA LEKARZA KIERUJĄCEGO KLINIKĄ
Poradnia Neurologii i Leczenia Padaczki z Poradnią Chorób Naczyniowych Mózgu

wtorek: 9:30-14:00
środa: 9:30-14:00
czwartek: 9:30-14:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999

O Oddziale


Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu wraz z Oddziałem Neurologii jest pełnoprofilowaną jednostką wyposażoną w nowoczesny sprzęt, umożliwiający diagnostykę i leczenie osób ze schorzeniami układu nerwowego.

Oddział specjalizuje się w leczeniu chorych z udarami mózgu oraz osób z padaczką. Prowadzone jest tu leczenie trombolityczne oraz metodą trombektomii mechanicznej pacjentów ze świeżymi udarami mózgu. Hospitalizowanym pacjentom zapewnia się kompleksową opiekę, począwszy od nowoczesnej diagnostyki i terapii po leczenie usprawniające. Oddział posiada Salę Intensywnego Nadzoru Neurologicznego, dzięki czemu zapewnia stałą opiekę pacjentom z zagrożeniem życia. Rehabilitacja prowadzona jest w nowocześnie wyposażonej Sali.
Oddział posiada łącznie 38 łóżek i wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny pracownie EEG, video EEG, EMG, USG Doppler oraz rejestratory do badań holterowskich.
Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest około 1200 pacjentów, z czego większość to pacjenci w stanie zagrożenia życia.
W ramach Oddziału funkcjonuje Poradnia Neurologii i Leczenia Padaczki z Poradnią Chorób Naczyniowych Mózgu.
Zespół lekarzy nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczy w programach naukowych i szkoleniowych, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą diagnostykę i leczenie.

Pracownicy

Lek. Kierujący Oddz.:
lek. Violetta Palacz-Duda

Zast. Lek. Kier. Oddz.:
lek. Piotr Płeszka

Piel. Oddziałowa:
mgr Justyna Kubiak, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Konsultant naukowy:
dr hab. n med. Adam Kobayashi, prof. UTH Rad.

Zespół lekarski:
dr n. med. Milena Świtońska, adiunkt
dr n. med. Krzysztof Słomiński
dr n. med. Magdalena Konieczna-Brazis
lek. Paulina Sobieszak-Skura
lek. Łukasz Sokołowski
lek. Iwona Rutkowska

lek. Agnieszka Górska

Rezydenci:
lek. Remigiusz Sokołowski
lek. Jan Kłopocki
lek. Przemysław Lubasiński
lek. Monika Nowicka
lek. Piotr Rusiński
lek. Joanna Krzywania-Fifielska
lek. Karolina Głowacka
lek. Liliia Hensitska

Koordynator zespołu
fizjoterapeutów:
dr hab. n. med. Mariusz Baumgart, prof. UMK

Zespół fizjoterapeutów
mgr Alicja Szulc
mgr Michał Brzechwa
mgr Dorota Tomicka
st. tech. Dariusz Krause

Neurologopeda:
mgr Magdalena Piotrowska

Psycholog:
mgr Magdalena Wensierska


Badania Wideometryczne EEG


Oddział dysponuje możliwością wykonywania badania videometrycznego EEG, w warunkach monitorowania 24-godzinnego. Badanie to jest wykonywane u pełnoletnich pacjentów, hospitalizowanych z powodu padaczki lekoopornej. Praktyczny aspekt wyniku video - EEG widoczny jest zwłaszcza u pacjentów z częstymi napadami padaczkowymi, u których badanie to niejednokrotnie pozwala ustalić rodzaj napadów i bywa pomocne w ocenie lokalizacji ogniska padaczkorodnego. Videometria jest też nieocenionym narzędziem diagnostycznym, różnicującym napady padaczkowe od niepadaczkowych napadów psychogennych, sprawiających z reguły znaczne problemy terapeutyczne.

Pobierz skierowanie na badanie ...

Galeria