Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Reumoortopedii

P.o. Kierownik Kliniki: dr hab. n.med. Przemysław Paradowski, prof. UMK
Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Waldemar Weiss
Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. med. Marek Szczepaniec
Oddziałowa: mgr Violetta Rogowska
Liczba łóżek: 40
Lokalizacja: Budynek Główny, 2 piętro
Telefon: 52 3655 267
Email: ortopedia@biziel.pl
52 365 5264
LEKARZE
52 365 5286
LEKARZE
52 365 5660
LEKARZE
52 365 5265
ODDZIAŁOWA
52 365 5588
KIEROWNIK KLINIKI
52 365 5268
PIELĘGNIARKI
52 365 5267
SEKRETARIAT
52 365 5581
Z.CA. ORDYNATORA
Poradnia Ortopedyczna, Wad Postawy z Preluksacją

poniedziałek: 09:00-14:00
wtorek: 09:00-14:00
środa: 09:00-14:00
czwartek: 09:00-14:00
piątek: 09:00-14:00


tel. rejestracja: 459 595 021

O Oddziale


Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych powstał w 1988 roku. Pierwszym ordynatorem był dr n. med. Henryk Osiński. W tym okresie, jako w jednym z pierwszych w Polsce oddziałów, wykonano zabieg operacyjny korekcji skrzywienia kręgosłupa metodą CD.
Od 2002 roku do chwili obecnej funkcję ordynatora pełni dr n. med. Waldemar Weiss, który jest również konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ortopedii. Kieruje i koordynuje pracą 13 asystentów - 9 specjalistów ortopedii i traumatologii i 4 w trakcie szkolenia. Oddział jest jednostką akredytowaną przez Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy. Trzech specjalistów posiada stopień doktora nauk medycznych, jeden dodatkową specjalizację z zakresu medycyny sportowej.
Lekarze tutejszego Oddziału zasiadają we władzach Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a także są instruktorami w trakcie kursów międzynarodowej organizacji AO. Tutejszy Oddział jest jednostką referencyjną dla wielu firm produkujących sprzęt i implanty ortopedyczne, w związku z tym powstało kilka filmów instruktażowych prezentujących nowe techniki operacyjne.
Oddział dysponuje 40 łóżkami dla hospitalizowanych pacjentów.

Obszary zainteresowania kadry medycznej oraz współczesne oczekiwania pacjentów koncentrują pracę Oddziału w trzech głównych nurtach.
  1. Zabiegi ortopedyczne: pełen profil endoprotezoplastyk, rekonstrukcje zniekształceń stóp (w tym paluch koślawy), zabiegi z zakresu chirurgii ręki (w tym zespół cieśni nadgarstka, przykurcz Dupuytrena) oraz zabiegi z zakresu reumoortopedii - operacje naprawcze następstw chorób reumatycznych w szczególności RZS.
  2. Zabiegi małoinwazyjne i zabiegi z zakresu medycyny sportowej: artroskopie - Oddział był jednym z pierwszy w Polsce, w którym zaczęto przeprowadzać operacje stawów z zastosowaniem kamery i specjalistycznych mikronarzędzi, Na Oddziale standardowo wykonuję się tego typu operacje na stawie kolanowym, jak również rutynowo przeprowadzone są artroskopie stawu biodrowego, stawu ramiennego i stawu skokowego.
  3. Zabiegi z zakresu chirurgii urazowej narządu ruchu: zespół lekarski dysponuje odpowiednim wyszkoleniem potwierdzonym licznymi kursami doskonalącymi, doświadczeniem oraz najlepszej jakości nowym sprzętem koniecznym do operacji. To główne czynniki decydujące o wysokim poziomie i dobrych wynikach operacyjnego leczenia złamań u dzieci i dorosłych w tut. Oddziale.

Pacjenci po operacjach pozostają pod opieką wykwalifikowanego zespołu pielęgniarskiego oraz są usprawniani przez zespół fizjoterapeutów międzynarodowymi metodami, powszechnie stosowanymi na całym świecie jak: PNF, Mc Kenzie, NDT Bobath Dzieci i Dorośli, Kinesiotaping, Terapia Manualna wg Lewitta, Techniki tkanek miękkich wg dr J. Ciechomskiego, Medycyna Sportowa, Koncepcja SET.

Pracownicy


Lekarz
Kierujący Oddziałem
dr n. med. Waldemar Weiss, waldemar.weiss@biziel.pl

Zastępca Lekarza
Kierującego Oddziałem
lek. med. Marek Szczepaniec, marek.szczepaniec@biziel.pl

Lekarze Specjaliści:
dr n. med. Wojciech Powierza, wojciech.powierza@biziel.pl
lek. med. Krzysztof Gaweł, krzysztof.gawel@biziel.pl
lek. med. Mirosław Kozak, miroslaw.kozak@biziel.pl
lek. med. Piotr Karaszewski, piotr.karaszewski@biziel.pl
lek. med. Mariusz Budny, mariusz.budny@biziel.pl
lek. med. Tomasz Dolata, tomasz.dolata@biziel.pl
lek. med. Piotr Majewski, majewski.piotr@biziel.pl
lek. med. Marcin Weiss
lek. med. Dawid Łukasik
lek. med. Kamil Sadzikowski
lek. med. Łukasz Grabarski

Lekarze Rezydenci:
lek. med. Marek Sterna
lek. med. Bartosz Chojnacki
lek. med. Mateusz Alski
lek. med. Sergiy Matsygin
lek. med. Maciej Hojnacki

Piel. Oddziałowa:
mgr Violetta Rogowska

Artoskopia w Ortopedii


Artroskopia jest techniką wykonywania zabiegu operacyjnego bez konieczności rozległych cięć skóry.

Dzięki kamerze wprowadzonej do stawu, operator ma o wiele lepszy wgląd do stawu niż przy metodzie tradycyjnej. Zabieg jest wykonywany przy użyciu bardzo precyzyjnych narzędzi. Obraz stawu operator widzi na ekranie monitora. Podstawową zaletą tej metody jest znacznie krótszy pobyt pacjenta w szpitalu, bezbólowy przebieg pooperacyjny, szybki powrót do zdrowia i świetny efekt kosmetyczny zabiegu. Pierwsze zabiegi operacyjne w Polsce wykonano pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Do pionierów należał dr n. med. Waldemar Weiss, który pierwszą artroskopię stawu kolanowego wykonał w 1988 roku. Dr n. med. Waldemar Weiss w ciągu kilkunastu lat spędził 13 miesięcy w Klinikach w Niemczech, między innymi w Klinikach w Essen, Duisburgu, Getyndze i USA, w Klinikach w Nowym Jorku, Boltimor i Hardford.

Do rutynowo wykonywanych operacji artroskopowych w stawie kolanowym należą:
  1. Usuwanie uszkodzonych łąkotek.
  2. Szycie łąkotek.
  3. Usuwanie maziówki w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów (gośćca).
  4. Rekonstrukcje więzadeł krzyżowych przednich.
  5. Rekonstrukcje aparatu wyprostnego rzepki przy zwichnięciach.
  6. Zabiegi naprawcze chrząstki.
  7. Usuwanie ciał wolnych.

Ponadto wykonywane są zabiegi artroskopowe na stawie skokowym oraz barkowym.

Galeria