Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Jakub Nożewski
Oddziałowa: dr n. o zdr. Anna Burak
Liczba łóżek: 12
Lokalizacja: Budynek Główny, parter - Izba Przyjęć
Telefon: 52 3655 209
Email: ratownictwo@biziel.pl
Strona oddziału
52 365 5211
IZBA PRZYJĘĆ GINEKOLOGICZNA
52 365 5214
IZBA PRZYJĘĆ PORODOWA
52 365 5379
GABINET BADAŃ - URAZÓWKA
52 365 5664
KIEROWNIK
52 365 5607
Z-CA ODDZIAŁOWEJ
52 365 5493
REJESTRACJA
52 365 5494
REJESTRACJA TRIAGE
52 365 5695
REJESTRACJA
52 365 5210
REJESTRACJA (PRZYJĘCIE) PACJENTÓW NA ODDZIAŁY
52 365 5209
SEKRETARIAT
52 365 5764
LEKARZ DYŻURNY
52 365 5574
REJESTRACJA (PRZYJĘCIE) PACJENTÓW NA ODDZIAŁY
52 365 5794
URAZÓWKA - TEL. DLA PACJENTÓW
52 365 5128
GABINET BADAŃ - ŁĄCZNIK
52 365 5307
SEKRETARIAT / FAX

O Oddziale


Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej udziela pomocy doraźnej chorym zgłaszającym do szpitala w stanie nagłego zagrożenia życia lub/i zdrowia. Zadaniem oddziału jest stabilizacja funkcji życiowych, wstępna diagnostyka i leczenie nagłych zachorowań, zatruć, urazów, a także pomoc ofiarom wypadków masowych i katastrof.

OKMR pełni stały, 24-godzinny dyżur z dostępem do Pracowni Tomografii Komputerowej, Pracowni Hemodynamiki oraz specjalistycznego leczenia chorych z objawami świeżego udaru, w tym trombektomii mechanicznej.

Najważniejszym zasobem oddziału jest kapitał ludzki, na który składa się zespół 120 pracowników w tym lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, rejestratorek, laborantek EKG, sekretarek oraz salowych. W ostatnich kilku latach zespół pracowników OKMR uległ znacznemu „odmłodzeniu”. Pod skrzydła doświadczonego personelu, z którego wiele osób jest związanych z oddziałem niemal od początku jego istnienia, trafili zdolni młodzi ludzie, którzy od początku, z wielką pasją i zaangażowaniem pracują na rzecz pacjentów i oddziału.

Od kwietnia 2017 do listopada 2018 roku oddział przeszedł gruntowny remont. Nie tylko przebudowano i zmodernizowano istniejący obszar, 1 052,06 m2, ale dobudowano powierzchnię 772,7 m2, gdzie w chwili obecnej znajduje się obszar zabiegowy OKMR. Remont finansowany był ze środków UE w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”. Realizacja projektu w znaczący sposób poprawiła organizację i bezpieczeństwo pracy, usprawniła komunikację chorych i personelu, a także przyczyniła się do podniesienia jakości świadczonych usług. W Oddziale wydzielono wielostanowiskową salę TRIAGE w której prowadzi się wstępną kwalifikację chorych do poszczególnych kategorii pilności (od niebieskiej do czerwonej). Oddział posiada salę R, w której znajdują się dwa stanowiska resuscytacyjno-zabiegowe z najwyższej jakości sprzętem, w tym aparat typu Lucas do kompresji klatki piersiowej u chorych z zatrzymaniem krążenia. W Oddziale znajdują się ponadto 2 sale intensywnego nadzoru kardiologicznego, sala zabiegowa chirurgiczna, sala zabiegowa ortopedyczna oraz izolatka. Obecnie OKMR jest nowoczesnym, dobrze wyposażonym i bardziej przyjaznym miejscem zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu. Rocznie do Oddziału przyjmowanych jest ponad 50 tysięcy pacjentów.

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej jest także miejscem, w którym kształci się studentów medycznych kierunków studiów oraz uczestników zawodowych kursów specjalistycznych.

Od roku 2018 lekarzem kierującym Oddziałem Klinicznym Medycyny Ratunkowej jest Jakub Nożewski, specjalista medycyny ratunkowej i zarazem jej pasjonat. To właśnie dzięki jego pasji OKMR stale się rozwija, nie tylko realizując zadania w zakresie medycyny ratunkowej, ale również włączając się w akcje społeczne i pomocowe.

Informator dla pacjenta


Kiedy wezwać pogotowie, kiedy iść na SOR, a kiedy korzystać z opieki całodobowej?

Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub wizyta w SOR powinno nastąpić wyłącznie w przypadkach zagrożenia życia pacjenta lub ciężkich stanach nagłych.

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to między innymi:
 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • gwałtownie postępujący poród
 • krwotok z dróg rodnych
 • krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • ostry i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi, czy gazami
 • rozległe oparzenia
 • porażenie prądem
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • podtopienie lub utonięcie
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana będąca efektem urazu
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

W ramach działań Pogotowia i SOR, NIE MOŻNA korzystać z tej formy pomocy celem uzyskania:
 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • zaświadczenia o stanie zdrowia
 • skierowania do specjalisty
 • badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego

Co robić w pozostałych przypadkach?
 • Od godziny 8:00 do 18:00 należy zgłaszać się do swojego lekarza rodzinnego / lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, należy korzystać ze świadczeń medycznej opieki nocnej i świątecznej. W ramach opieki nocnej i świątecznej udzielane są porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe.

Wykaz świadczeniodawców realizujących zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej


Wykaz świadczeniodawców

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego, wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom - również spoza obszaru zabezpieczenia.

TRYB OBSŁUGI PACJENTA w szpitalnym oddziale ratunkowym

SEGREGACJA MEDYCZNA w szpitalnym oddziale ratunkowym


Wszyscy pacjenci zgłaszający się do szpitalnego oddziału ratunkowego podlegają segregacji medycznej. Jej celem jest ocena stanu pacjenta mająca na celu identyfikację stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz określenie stopnia pilności badania lekarskiego.
W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej pacjent jest przydzielany do jednej z pięciu kategorii pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych*.*Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Galeria