Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Jakub Nożewski
Oddziałowa: dr n. o zdr. Anna Burak
Liczba łóżek: 12
Lokalizacja: Budynek Główny, parter - Izba Przyjęć
Telefon: 52 3655 209
Email: ratownictwo@biziel.pl
Strona oddziału
52 365 5211
52 365 5214
52 365 5379
IZBA PRZYJĘĆ - URAZÓWKA
52 365 5664
KIEROWNIK
52 365 5607
ODDZIAŁOWA
52 365 5493
OKMR) - REJESTRACJA
52 365 5494
OKMR) - REJESTRACJA
52 365 5695
OKMR) - REJESTRACJA
52 365 5210
REJESTRACJA (PRZYJĘCIE) PACJENTÓW NA ODDZIAŁY
52 365 5209
OKMR) - SEKRETARIAT
52 365 5764
OKMR) - LEKARZ DYŻURNY
52 365 5574
REJESTRACJA (PRZYJĘCIE) PACJENTÓW NA ODDZIAŁY
52 365 5794
IZBA PRZYJĘĆ - DLA PACJENTÓW
52 365 5128
OKMR) - GABINET AMBULATORIUM
52 365 5307
OKMR) - SEKRETARIAT / FAX

O Oddziale


Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej udziela pomocy doraźnej chorym zgłaszającym do szpitala w stanie nagłego zagrożenia życia lub/i zdrowia. Zadaniem oddziału jest stabilizacja funkcji życiowych, wstępna diagnostyka i leczenie nagłych zachorowań, zatruć, urazów, a także pomoc ofiarom wypadków masowych i katastrof.

OKMR pełni stały, 24-godzinny dyżur z dostępem do Pracowni Tomografii Komputerowej, Pracowni Hemodynamiki oraz specjalistycznego leczenia chorych z objawami świeżego udaru, w tym trombektomii mechanicznej.

Najważniejszym zasobem oddziału jest kapitał ludzki, na który składa się zespół 120 pracowników w tym lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, rejestratorek, laborantek EKG, sekretarek oraz salowych. W ostatnich kilku latach zespół pracowników OKMR uległ znacznemu „odmłodzeniu”. Pod skrzydła doświadczonego personelu, z którego wiele osób jest związanych z oddziałem niemal od początku jego istnienia, trafili zdolni młodzi ludzie, którzy od początku, z wielką pasją i zaangażowaniem pracują na rzecz pacjentów i oddziału.

Od kwietnia 2017 do listopada 2018 roku oddział przeszedł gruntowny remont. Nie tylko przebudowano i zmodernizowano istniejący obszar, 1 052,06 m2, ale dobudowano powierzchnię 772,7 m2, gdzie w chwili obecnej znajduje się obszar zabiegowy OKMR. Remont finansowany był ze środków UE w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”. Realizacja projektu w znaczący sposób poprawiła organizację i bezpieczeństwo pracy, usprawniła komunikację chorych i personelu, a także przyczyniła się do podniesienia jakości świadczonych usług. W Oddziale wydzielono wielostanowiskową salę TRIAGE w której prowadzi się wstępną kwalifikację chorych do poszczególnych kategorii pilności (od niebieskiej do czerwonej). Oddział posiada salę R, w której znajdują się dwa stanowiska resuscytacyjno-zabiegowe z najwyższej jakości sprzętem, w tym aparat typu Lucas do kompresji klatki piersiowej u chorych z zatrzymaniem krążenia. W Oddziale znajdują się ponadto 2 sale intensywnego nadzoru kardiologicznego, sala zabiegowa chirurgiczna, sala zabiegowa ortopedyczna oraz izolatka. Obecnie OKMR jest nowoczesnym, dobrze wyposażonym i bardziej przyjaznym miejscem zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu. Rocznie do Oddziału przyjmowanych jest ponad 50 tysięcy pacjentów.

Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej jest także miejscem, w którym kształci się studentów medycznych kierunków studiów oraz uczestników zawodowych kursów specjalistycznych.

Od roku 2018 lekarzem kierującym Oddziałem Klinicznym Medycyny Ratunkowej jest Jakub Nożewski, specjalista medycyny ratunkowej i zarazem jej pasjonat. To właśnie dzięki jego pasji OKMR stale się rozwija, nie tylko realizując zadania w zakresie medycyny ratunkowej, ale również włączając się w akcje społeczne i pomocowe.

Informator dla pacjenta


Kiedy wezwać pogotowie, kiedy iść na SOR, a kiedy korzystać z opieki całodobowej?

Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub wizyta w SOR powinno nastąpić wyłącznie w przypadkach zagrożenia życia pacjenta lub ciężkich stanach nagłych.

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to między innymi:
 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • gwałtownie postępujący poród
 • krwotok z dróg rodnych
 • krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • ostry i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi, czy gazami
 • rozległe oparzenia
 • porażenie prądem
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • podtopienie lub utonięcie
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana będąca efektem urazu
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

W ramach działań Pogotowia i SOR, NIE MOŻNA korzystać z tej formy pomocy celem uzyskania:
 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • zaświadczenia o stanie zdrowia
 • skierowania do specjalisty
 • badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego

Co robić w pozostałych przypadkach?
 • Od godziny 8:00 do 18:00 należy zgłaszać się do swojego lekarza rodzinnego / lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, należy korzystać ze świadczeń medycznej opieki nocnej i świątecznej. W ramach opieki nocnej i świątecznej udzielane są porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe.

Wykaz świadczeniodawców realizujących zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej


Wykaz świadczeniodawców

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego, wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom - również spoza obszaru zabezpieczenia.

Galeria