Ogłoszenia o Przetargach

Klauzula informacyjna

Dostawa rejestratorów danych do sterylizatorów parowych

Wykonanie przeglądu kominiarskiego w budynkach Szpitala

Dostawa gazów medycznych i technicznych oraz najem zbiorników i butli.

Wykonywanie usługi analiz i badań laboratoryjnych parametrów wody i ścieków

Dostawa oraz montaż oświetlenia identyfikującego oraz lamp oznakowania nawigacyjnego miejsca startów i lądowań śmigłowców

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż wyposażenia Działu Żywienia.

Dostawa worków foliowych

Dostawa gazów medycznych

wykonanie biuletynu szpitalnego

Dostawa gazów medycznych

Dostawa materiałów z zakresu branży hydraulicznej, sanitarnej i wentylacyjnej oraz ciepłowniczej

Dostawa rejestratorów do elektronicznego systemu testowania ETS , środków do dezynfekcji, opakowań do żywności, opakowań do sterylizacji oraz środków chemicznych na potrzeby stacji demineralizacji

Ochrona osób i mienia wraz z obsługą szatni ogólnodostępnych, obsługą szpitalnej centrali telefonicznej oraz wsparciem w zabezpieczeniu przeciwpożarowym

sprzedaż karetki Volkswagen Crafter

sprzedaż karetki Volkswagen LT

Postępowanie w trybie do 30 000 euro na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów - Odpady medyczne oznaczone kodami: 18 01 03*, 18 01 02*, 18 01 08*, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 04, 18 01 01, 18 01 09 oraz użyczenie pojemników.

Dostawa mebli biurowych drewnianych i krzeseł

Wykonanie robót budowlanych w  siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Sprzedaż wyposażenia kuchni.

Dostawa osłon osobistych przed promieniowaniem rentgenowskim

Sprzedaż aparatu rentgenowskiego

Sprzedaż tomografu komputerowego

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów medycznych oraz innych odpadów

Dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu diagnostyki alergologicznej, chorób o podłożu autoimmunologicznym w tym celiakii wraz z najmem aparatu

Dostawa materiałów elektrycznych

Wykonanie robót budowlanych w  siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy