Opieka duszpasterska

Pacjenci hospitalizowani w  Szpitalu mają zapewnioną opiekę duszpasterską. Osobom przebywającym w Szpitalu przysługuje prawo do uczestniczenia w czynnościach i obrzędach religijnych oraz wypełniania obowiązków religijnych i obchodzenia świąt religijnych zgodnie z swoim wyznaniem, jak również do posiadania i korzystania z przedmiotów do uprawiania kultu i praktyk religijnych.

Codziennie w godzinach porannych sale chorych odwiedza kapłan kościoła rzymsko-katolickiego z posługą sakramentalną.

W Kaplicy p.w. Chrystusa Ukrzyżowanego na I piętrze Szpitala odprawiana jest Msza Święta wg następującego porządku:
  • niedziele i święta – uroczystości - godz. 1000,
  • poniedziałek – nie ma Mszy św.,
  • od wtorku do piątku – godzina 1430,
  • sobota – godz. 1300.
Okazja do spowiedzi św. 30 minut przed Mszą św.

Oprócz powyższego w Klinikach/Oddziałach umieszczone są informacje dotyczące dostępu do opieki duszpasterskiej innych wyznań wraz z adresami i numerami telefonów.