Programy Badań Profilaktycznych

Program badań przesiewowych pod kątem wczesnego wykrywania raka jelita grubego.


W Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy realizowany jest program darmowych badań profilaktycznych pod kątem wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
Badania wykonywane są w Klinice Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania oraz w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej.
Wykrycie raka jelita grubego we wczesnym stadium rozwoju zapewnia prawie 100% powodzenie w leczeniu tego bardzo często występującego nowotworu.

W programie mogą wziąć udział osoby

 • w wieku od 50 do 65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego
 • osoby w wieku od 40 do 65 roku życia w przypadku gdy ich rodzice lub rodzeństwo chorowali na raka jelita grubego.

Dodatkowo konieczna jest kwalifikacja do programu przez lekarza, który wypełnia ANKIETĘ potwierdzającą skierowanie pacjenta do programu.

W programie nie mogą brać udziału osoby, u których:
 • występują takie objawy jak chudnięcie, niedokrwistość, obecność krwi w stolcu oraz pojawienie się bez wyraźnego powodu biegunki lub zaparcia stolca,
 • rozpoznano zaawansowane choroby głównie układu krążenia, oddechowego, moczowego i krwi,
 • rozpoznano już chorobę jelita grubego lub wykonano u nich w ciągu ostatnich 10 latach badanie jelita grubego.
Podstawowym badaniem programu jest kolonoskopia.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Kliniką Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania (VI piętro, sekretariat) lub Kliniką Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej (III piętro, sekretariat)
Sekretariat Programu, nr tel.: 52 36-55-284, 52 37-14-912, od poniedziałku do piątku w godz. 0900-1300
Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (cytologia).


Droga Mamo, Babciu, Córko... Kochasz swoją rodzinę.
Chcesz z Nią spędzać jak najwięcej czasu? Zadbaj o Siebie!!!!!!
Żeby móc jak najdłużej cieszyć się Zdrowiem i Rodziną. Wykonaj bezpłatne badanie cytologiczne w Naszej Poradni Cytologicznej.

Zakład Profilaktyki Nowotworów Żeńskich Narządów Płciowych z Poradnią Cytologii i Kolposkopii
I Piętro pokój 1031, nr tel. 52 36-55-367
wtorek, środa, czwartek 0800-1200

NIE jest wymagane SKIEROWANIE
NIE musisz się wcześniej REJESTROWAĆ
Wystarczy dowód z numerem PESEL

Na czym polega cytologia
Badanie cytologiczne to skuteczne przesiewowe, bezbolesne i bezpieczne badanie komórek z szyjki macicy. Pozwala ono wykryć stany przednowotworowe i nowotworowe szyjki macicy, w czasie kiedy nie ma żadnych objawów.

Program kierowany jest do populacji kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia).
Badania są przeprowadzane 1 raz na 3 lata.

Jak przygotować się do badania cytologicznego
 • na badanie nie należy zgłaszać się w czasie krwawienia miesiączkowego
 • na pobranie cytologii najlepiej zgłosić się nie wcześniej niż 4 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem miesiączki
 • co najmniej 4 dni przed pobraniem wymazu cytologicznego nie należy stosować żadnych leków dopochwowych
 • od ostatniego badania ginekologicznego / USG przezpochwowego powinien upłynąć co najmniej 1 dzień
Program profilaktyki chorób układu krążenia.


Warunki kwalifikacji do programu:
Program kierowany jest do osób znajdujących się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym, objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców), obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),

 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDLcholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),

 • palenie tytoniu,

 • niska aktywność ruchowa,

 • nadwaga i otyłość,

 • upośledzona tolerancja glukozy,

 • wzrost stężenia fibrynogenu,

 • wzrost stężenia kwasu moczowego,

 • nadmierny stres,

 • nieracjonalne odżywianie,

 • wiek,

 • płeć męska,

 • obciążenia genetyczne.

Zakres wykonanych świadczeń:

 • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego,

 • wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI),

 • wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmuje: badanie przedmiotowe oraz ocenę czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia, kwalifikację do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenę globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według klasyfikacji SCORE, edukację zdrowotną oraz decyzję co do dalszego postępowania,

 • informacja o wynikach badania oraz zalecenia dotyczące konieczności zmiany trybu życia lub skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Efekty:
Badania profilaktyczne w programie pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia.
Badania są wykonywane przez wszystkich lekarzy rodzinnych, którzy mają zawartą umowę z NFZ. Osoby kwalifikujące się do programu mogą z niego skorzystać u swojego lekarza rodzinnego.Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP).


Warunki kwalifikacji do programu:

 • wiek powyżej 18 r.ż. u osób palących tytoń - uczestnictwo w zakresie poradnictwa antytytoniowego,

 • wiek 40-65 r.ż. u osób, które nie miały wykonanego badania spirometrycznego w okresie ostatnich 36 miesięcy - uczestnictwo w zakresie poradnictwa antytytoniowego z diagnostyką i profilaktyka POCHP.

Zakres wykonanych świadczeń:

 • zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu,

 • badanie pacjenta: masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego,

 • badanie spirometryczne (w ramach profilaktyki POCHP w grypie wiekowej 40-65 lat),

 • edukacja w zakresie skutków palenia tytoniu,

 • porada antytytoniowa,

 • prowadzenie terapii odwykowej.

Efekty:

 • Cele programu to zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia do tytoniu

 • Badania można wykonać w ramach programu w poradniach POZ posiadających kontrakt z NFZ na ich realizację . Nie jest wymagane skierowanie. Wykaz placówek realizujących program znajduje się na stornie internetowej www.nfz-bydgoszcz.pl
Program profilaktyki gruźlicy.


Warunki kwalifikacji do programu:
W programie mogą wziąć udział osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub

 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:
  a) długotrwałe bezrobocie,
  b) niepełnosprawność,
  c) długotrwałą chorobę,
  d) uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
  e) bezdomność.

Wymagane jest pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Zakres wykonanych świadczeń:

 • wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety,

 • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy.

W przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej przekaże pisemną informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskaże tryb dalszego postępowania, w tym poinformuje o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Efekty:

 • Badania profilaktyczne w programie pozwalają na wczesne zdiagnozowanie choroby i wdrożenie natychmiastowego i prawidłowego leczenia gruźlicy.

 • Badania można wykonać w ramach programu w każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń w zakresie pielęgniarki POZ. Pielęgniarka POZ dociera bezpośrednio do osób szczególnie zagrożonych chorobą, ale można też samodzielnie zgłosić się do jej gabinetu. Nie jest wymagane skierowanie.