Programy Badań Profilaktycznych

Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (cytologia)


Droga Mamo, Babciu, Córko... Kochasz swoją rodzinę.
Chcesz z Nią spędzać jak najwięcej czasu? Zadbaj o Siebie!!!!!!
Żeby móc jak najdłużej cieszyć się Zdrowiem i Rodziną. Wykonaj bezpłatne badanie cytologiczne w Naszej Poradni Cytologicznej.

Zakład Profilaktyki Nowotworów Żeńskich Narządów Płciowych z Poradnią Cytologii i Kolposkopii
I Piętro pokój 1031, nr tel. 52 36-55-367
wtorek, środa, czwartek 0800-1200

NIE jest wymagane SKIEROWANIE
NIE musisz się wcześniej REJESTROWAĆ
Wystarczy dowód z numerem PESEL

Na czym polega cytologia
Badanie cytologiczne to skuteczne przesiewowe, bezbolesne i bezpieczne badanie komórek z szyjki macicy. Pozwala ono wykryć stany przednowotworowe i nowotworowe szyjki macicy, w czasie kiedy nie ma żadnych objawów.

Program kierowany jest do populacji kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia).
Badania są przeprowadzane 1 raz na 3 lata.

Jak przygotować się do badania cytologicznego
Program profilaktyki chorób układu krążenia


Warunki kwalifikacji do programu:
Program kierowany jest do osób znajdujących się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym, objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców), obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:
Zakres wykonanych świadczeń:
Efekty:
Badania profilaktyczne w programie pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia.
Badania są wykonywane przez wszystkich lekarzy rodzinnych, którzy mają zawartą umowę z NFZ. Osoby kwalifikujące się do programu mogą z niego skorzystać u swojego lekarza rodzinnego.Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)


Warunki kwalifikacji do programu:
Zakres wykonanych świadczeń:
Efekty:Program profilaktyki gruźlicy


Warunki kwalifikacji do programu:
W programie mogą wziąć udział osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:
Wymagane jest pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Zakres wykonanych świadczeń:
W przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej przekaże pisemną informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskaże tryb dalszego postępowania, w tym poinformuje o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Efekty: