Rejestracja do Poradni


W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację emeryta / rencisty
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą aktualne wpłaty ZUS, KRUS
  • karta EKUZ
  • zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych dla obcokrajowców przebywających na terenie RP
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni specjalistycznych, nie dotyczy Poradni Ginekologiczno -Położniczej,
 5. Skierowania na zabiegi rehabilitacyjne. Rejestracji należy dokonać w ciągu 30 dni od daty wystawienia skierowania
 6. Nie dostarczenie oryginału skierowania w ciągu 14 dni od daty dokonania rejestracji skutkuje usunięciem z listy oczekujących

USTALENIE TERMINU WIZYTY

DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PRZYJMOWANI SĄ PACJENCI
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU WIZYTY

Pacjenci zobowiązani są do ustalenia terminu wizyty w godzinach 7.00 – 18.00 osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie pod numerem 52 3655 - 997, 998, 999. W celu ustalenia terminu wizyty należy podać:
 • dane osobowe, w tym PESEL
 • aktualny numer telefonu kontaktowego
 • dane ze skierowania

REJESTRACJA PACJENTÓW

Pacjenci, którzy posiadają termin wizyty lekarskiej i dostarczyli skierowanie w dniu wizyty kierują się bezpośrednio do gabinetu lekarskiego. Pacjenci, którzy dostarczają skierowanie w dniu wizyty (wizyta do 14 dni od rejestracji) proszeni są o wcześniejsze podejście do Rejestracji.:

Ze względów organizacyjnych po wizycie lekarskiej prosimy o ustalanie terminów kolejnych wizyt.


Lista Poradni »