Toalety

Lokalizacja głównych toalet

 1. Budynek Główny - Hol (parter)
  Wejście od strony rejestracji do poradni, przy kiosku "InMedio".
 2. Budynek Główny - Korytarz (parter)
  Skrzyżowanie korytarza z Holu do Izby Przyjęć.
 3. Budynek Główny - Izba Przyjęć (parter)
  Początek korytarza z Izby Przyjęć do Holu.
 4. Budynek Główny - Poradnie (1-piętro)
  Toalety w lewym i prawym skrzydle Bloku Poradni.
 5. Budynek 7A (Pawilon "C") - Hol (parter)
  Toaleta za punktem rejestracyjnym.