Poradnia Chorób Serca

Godziny Pracy

poniedziałek: 07:00-16:00
wtorek: 07:30-18:00
środa: 07:00-15:00
czwartek: 07:00-15:00
piątek: 07:00-14:00

Telefony

tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 771

Poradnia podlega pod:
  Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych
Więcej informacji na stronie www.chorobynaczyn.biziel.pl