Poradnia Neurologii Dziecięcej

Godziny Pracy

poniedziałek: 13:30-18:00
środa: 13:30-18:00
piątek: 07:30-11:30

Telefony

tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999

Poradnia przyjmuje dzieci w przypadku takich chorób jak padaczka, bóle głowy, mózgowe porażenie dziecięce, chorób zezowo - mięśniowych, chorób genetycznych itd. Przy współpracy z Poradnią Patologii Noworodka oraz Zakładem Rehabilitacji opiekujemy się dziećmi z grupy ryzyka okołoporodowego, np. z wcześniaczym niedotlenieniem okołoporodowym, następstwami chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, wodogłowiem. Wspólnie z Oddziałem Chirurgii Dziecięcej zajmujemy się małymi pacjentami z urazami głowy a także po zabiegach związanych z wodogłowiem. Dzięki możliwości przeprowadzania w naszym szpitalu takich badań neuroobrazujących jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny oraz wzajemnej współpracy różnych poradni, pacjenci mają szansę na szybką diagnozę i leczenie.