Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – II etap

Informacje o projekcie

Tytuł
„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – II etap”
Nr projektu
RPKP.06.01.01-04-0006/20
Piorytet 6
Solidarne społeczeństwo i  konkurencyjne kadry
Działanie 6.1
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Beneficjent
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Kwalifikowalność
wydatków
od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.
Realizacja rzeczowa
projektu
od 07 sierpnia 2020 r. do 31 października 2023 r.
Podpisanie umowy
partnerskiej
21 kwietnia 2021 r.
Wartość projektu
5 274 410,00 zł
Finansowanie projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 4 746 969,00 zł,
Budżet Państwa – Ministerstwo Zdrowia: 527 441,00 zł,


Celem Projektu jest wsparcie oddziałów udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz diagnostyki pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2.

Zakres przedmiotowy projektu:
Zakup aparatury niezbędnej dla Szpitala do prowadzenia skutecznych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nazwa jednostkiRodzaj sprzętu
Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowejlaryngofiberoskop, kolumna endoskopowa, 3 videorhino-laryngoskopy
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych2 przenośne aparaty USG
Klinika Neurochirurgii i Neurologiizestaw do monitorowania parametrów życiowych
Klinika Kardiologiizestaw do monitorowania parametrów życiowych
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapiiaparat do znieczulania, defibrylator
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznejaparat USG ginekologiczno-położniczy, 4 kardiomonitory
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowejogólnodiagnostyczny aparat USG
Klinika Neonatologiiaparat USG, kardiomonitor, urządzenie CPAP
Klinika Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnejzestaw endoskopowy (procesor+gastro+kolono+EUS)
Klinika Urologiiaparat USG