Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymaganych standardów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego

Informacje o projekcie

Tytuł
"Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymaganych standardów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego"
Nr projektu
WND-POIS.12.01.00-00-279/08
Piorytet XII
Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie 12.1
Rozwój systemu ratownictwa medycznego
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Beneficjent
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Czas trwania projektu
30 marca 2010 r. - 31 marca 2011 r.
Podpisanie umowy
30 marca 2010 r.
Finansowanie projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 6 920 953, 72 zł (85 %)
Budżet Państwa - 1 221 344, 78 zł (15 %)

Przedmiotem Projektu jest zakup, w trybie prawa zamówień publicznych, nowoczesnej aparatury medycznej.

Zakup sprzętu został podzielony na dwa etapy:

 • W etapie I zakupiono:
  1. DIATERMIE CHIRURGICZNE - 3 KPL.,
  2. BRONCHOFIBEROSKOP Z WYPOSAŻENIEM - 1 KPL.,
  3. GASTROSKOP, KOLONOSKOP Z TOREM WIZYJNYM - 1 KPL.,
  4. SSAKI ELEKTRYCZNE - 6 KPL.,
  5. SSAKI OPERACYJNE - 4 KPL.,
  6. WÓZKI SIEDZĄCE - 15 KPL.,
  7. DEFIBRYLATORY DWUFAZOWE - 8 KPL.,
  8. POMPY INFUZYJNE OBJĘTOŚCIOWE - 2 KPL.,
  9. KARDIOMONITORY Z SAT O2 + NIBP - 5 KPL.,
  10. KARDIOMONITORY Z KAPNOGRAFIĄ - PRZENOŚNE - 3 KPL.
  11. KARDIOMONITORY Z RZUTEM MINUTOWYM SERCA + BIS + RR INWAZYJNE - 2 KPL.,
  12. CENTRALNY SYSTEM MONITOROWANIA - 1 KPL.,
  13. URZĄDZENIE OGRZEWAJĄCE PACJENTA POWIETRZEM Z FILTREM HEPA - 1 KPL.,
  14. PIŁĘ OSCYLACYJNĄ Z OSPRZĘTEM - 1 KPL.,
  15. ŁÓŻKA DO INTENSYWNEJ TERAPII - 4 KPL.,
  16. LAMPY OPERACYJNE BEZCIENIOWE - 3 KPL.,
  17. WÓZKI LEŻĄCE DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW NA SALĘ OPERACYJNĄ - 2 KPL.,
  18. WÓZKI LEŻĄCE - 15 KPL.
  19. MATERACE PNEUMATYCZNE, PRZECIWODLEŻYNOWE Z ZASILACZEM - 4 KPL.
 • W etapie II zakupiono:
  1. DEFIBRYLATORY DWUFAZOWE - 2 KPL.,
  2. POMPY INFUZYJNE DWUKANAŁOWE -18 KPL.,
  3. APARATY DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH - 2 KPL.,
  4. URZĽDZENIE DO POMIARU ZWIOTCZENIA MIĘŚNI 1 KPL.,
  5. MYJNIA AUTOMATYCZNA DO SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO - 1 KPL.,
  6. ŁÓŻKA SZPITALNE, REHABILITACYJNE - 11 KPL.,
  7. WÓZKI ZABIEGOWE - 4 KPL.,
  8. CHŁODZIARKI MEDYCZNE DO LEKÓW - 4 KPL.,
  9. NEBULIZATORY MECHANICZNE - 2 KPL.,
  10. KONWEKCYJNE OGRZEWACZE PACJENTA - 3 KPL.,
  11. PROFESJONALNY TERMOMETR ELEKTRONICZNY - 1 KPL.,
  12. SYSTEM PRZYWOŁAWCZY DLA PACJENTA - 1 KPL.,
  13. WIERTARKI OPERACYJNE Z OSPRZĘTEM - 2 SZT.,
  14. APARATY DO SZYBKIEGO PRZETACZANIA PŁYNÓW - 2 KPL.,
  15. MATERACE GRZEWCZE - 2 KPL.,
  16. STOLIKI DO INSTRUMENTOWANIA - 8 KPL.,
  17. SHAVER LARYNGOLOGICZNY - 1 KPL.,
  18. NARZĘDZIA CHIRURGICZNE - 25 KPL,
  19. APARAT EKG - 4 KPL,
  20. APARAT RENTGENOWSKI STACJONARNY - 1 KPL.,
  21. RTG Z RAMIENIEM C - 1 KPL,
  22. APARATU DO ZNIECZULANIA - 3 KPL.,
  23. RESPIRATORA STACJONARNEGO - 3 KPL.,
  24. TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO - 1 KPL.,
  25. DEKONTAMINATORA NA SALĘ OPERACYJNĽ - 1 KPL.,
  26. RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO - 4 KPL.,
  27. STOŁU OPERACYJNEGO - 1 KPL.

Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wybrany sprzęt gwarantuje podjęcie szybkich działań w stanie zagrożenia życia oraz zdrowia a także wykonanie zabiegów medycznych bez zbędnej zwłoki. Posiadanie specjalistycznego sprzętu diagnostycznego w strukturze oddziału umożliwi wykonanie badań bez konieczności transportu pacjenta na inny oddział, co w konsekwencji przyspieszy diagnozę oraz decyzję o podjęciu dalszego postępowania ratującego życie ludzkie.

Ponadto zakup nowoczesnej aparatury medycznej wiąże się z:

 • poprawą jakości i skróceniem czasu udzielanych świadczeń,
 • zmniejszeniem różnic w dostępie do świadczeń medycznych,
 • zwiększeniem dostępności i jakości specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych,
 • wzrost ilości świadczonych usług,
 • zwiększeniem niezawodności i zaawansowania technologicznego sprzętu,
 • poprawą skuteczności ratownictwa w sytuacjach klęsk żywiołowych,
 • obniżeniem poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców powiatu i turystów.
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną nowoczesnej technologii pozwoli szpitalowi zwiększyć efektywność systemu ratownictwa medycznego oraz ograniczy odpływ pacjentów do innych placówek posiadających wystarczającą ilość sprzętu medycznego, niezbędnego do sprawnego funkcjonowania SOR. Pacjenci nie będą zmuszeni leczyć się w odległych placówkach ochrony zdrowia. Specjalistyczną pomoc otrzymają w miejscu zamieszkania bądź bardzo blisko niego. Jest to bardzo ważne w dobie ubożejącego społeczeństwa lokalnego.

Dodatkowe Informacje

Galeria z Konferencji Prasowej z okazji realizacji projektu
Pobierz prezentację Odziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej