Higiena

Przestrzeganie zasad higieny szpitalnej jest priorytetem dla każdego członka personelu naszego Szpitala. Standardy higieny szpitalnej zostały opracowane przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, który jednocześnie nadzoruje ich przestrzeganie. Procedury i instrukcje są drogowskazem dla personelu wytyczającym model postępowania zapobiegający przeniesieniu zakażeń. Zespól Kontroli Zakażeń Szpitalnych monitoruje i rejestruje zakażenia szpitalne, nadzoruje stan sanitarno - higieniczny Szpitala i prowadzi szkolenia personelu w zakresie higieny szpitalnej.

Aktualnie Szpital bierze udział w programie WHO "Higiena rąk - Bezpieczna Opieka, Bezpieczny Pacjent", którego krajowym koordynatorem jest Centrum Monitorowania Jakości z siedzibą w Krakowie. Ponadto Szpital bierze regularny udział w badaniu chorobowości w zakażeniach szpitalnych i zużycia antybiotyków prowadzonym przez Narodowy Program Ochrony Antybiotyków w Polsce, a organizowanym przez Europejskie Centrum Profilaktyki i Kontroli Chorób.

Wszystkie działania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa chorego poprzez zapobieżenie przeniesieniu zakażeń pomiędzy pacjentami, z personelu na pacjenta i z pacjenta na personel.