Informacje o Szpitalu

Zarząd Szpitala

dr n. med. Agnieszka Rogalska Dyrektor Szpitala

Dyrektor Szpitala

+48 52 3655 356

dyr.naczelny@biziel.pl

dr n. med. Piotr Płeszka Dyrektor ds. Lecznictwa

Dyrektor ds. Lecznictwa dr n. med. Piotr Płeszka

+48 52 3655 380

dyr.lecznictwa@biziel.pl

dr n. o zdrowiu Aleksandra Popow Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa dr n. o zdrowiu Aleksandra Popow

+48 52 3655 318

dyr.pielegniarstwa@biziel.pl

mgr Leszek Kowalik Dyrektor ds. Admin. - Tech.

Dyrektor ds. Administracyjno - Technicznych mgr Leszek Kowalik

+48 52 3655 353

dyr.administracyjny@biziel.pl

mgr Miłosz Piontek Dyrektor ds. Finansowych

Dyrektor ds. Finansowych mgr Miłosz Piontek

+48 52 3655 355

dyr.finansowy@biziel.pl

mgr inż. Krzysztof Nowakowski Dyrektor ds. IT i Logistyki

Dyrektor ds. IT i Logistyki mgr inż. Krzysztof Nowakowski

+48 52 3655 950

dyr.itl@biziel.pl

Patron Szpitala

Znakomity lekarz i społecznik.

Urodził się 12 października 1858r. w Osiecznie pod Lesznem. Studiował medycynę na niemieckich uniwersytetach w Lipsku i Gryffi. W Gryffi doktoryzował się, uzyskując stopień doktora medycyny. Rozpoczął praktykę lekarską w Chełmnie pod okiem dr Ludwika Rydygiera późniejszego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1906r. po kilkuletniej praktyce we Wrocławiu zamieszkał w Bydgoszczy. W 1930r. został Honorowym Obywatelem miasta. Działał aktywnie w wielu polskich organizacjach i towarzystwach. Był założycielem i prezesem Bydgoskiego Towarzystwa Lekarskiego. W okresie międzywojennym był przewodniczącym Rady Miejskiej Bydgoszczy. 20 stycznia 1920r. w imieniu polskich mieszkańców, jako pierwszy prezes Rady Miejskiej, witał polskie wojsko wkraczające do miasta. W 1922r. został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski klasy IV Zmarł 4 lipca 1934 r.

Od kwietnia 1990r. Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy nosi jego imię.

Struktura

Nasza placówka jest Szpitalem świadczącym profesjonalne i wysokiej jakości usługi.

Klientami są jednostki indywidualne i instytucjonalne. Struktura organizacyjna jednostki, która jest ściśle związana z dążeniem by stać się nowoczesnym i sprawnie zarządzanym ośrodkiem medycznym, podzielona jest na dwie części: medyczną i administracyjno - techniczną.

Historia

Szpital zbudowany został w latach 1974-1980, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia (NFOZ). Inwestorem był Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Szpital powstał w oparciu o projekt inż. Arch. Jerzego Szanajcy z Warszawskiego Biura Projektów Służby Zdrowia, jako projekt powtarzalny. Tego typu szpitali zbudowano w Polsce kilkanaście (m. In. W Kutnie, Inowrocławiu, Pile, Gdańsku-Zaspie). Generalnego wykonawstwa podjęło się Zjednoczenie Przedsiębiorstw Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej "Budopol" w Bydgoszczy.

Szpital projektowany był na 810 łóżek, a jego ówczesny koszt wynosił 474 milionów złotych. Projekt obejmował:
kubatura szpitala - 160.849 m3
powierzchnia użytkowa - 27.586 m2
powierzchnia terenu - 42.166,41
powierzchnia całkowita - m2
Główny budynek szpitala zaprojektowany został na 610 łóżek i mieścił się w układzie 4 bloków zróżnicowanych pod względem funkcji. Według projektu profil łóżkowy szpitala przedstawiał się następująco:
Oddział Wewnętrzny 126 łóżek
Oddział Chirurgiczny 126 łóżek
Oddział Ginekologiczno - Położniczy 100 łóżek
Oddział Dziecięcy 87 łóżek
Oddział Laryngologiczny 38 łóżek
Oddział Okulistyczny 38 łóżek
Oddział Neurologiczny 38 łóżek
Oddział Dermatologiczny 38 łóżek
Oddział Intensywnej Opieki 12 łóżek
Wybudowany poza głównym budynkiem pawilon przewidziany był dla pacjentów przewlekle chorych w liczbie 200 łóżek. Kamień węgielny pod budowę szpitala wraz z aktem erekcyjnym został wmurowany uroczyście 18 lipca 1974r., przy udziale przedstawicieli władz państwowych i lokalnych, nadając przyszłemu szpitalowi imię XXX-lecia (nazwę zmieniono w 1984 r. Na XXX-lecia PRL). W celu zapewnienia właściwej realizacji budowy szpitala, Wojewoda Bydgoski powołał w dniu 17 stycznia 1978r. Dyrekcję Szpitala w Budowie. Oddanie Szpitala do użytku nastąpiło w czerwcu 1980r. W momencie uruchomienia zrezygnowano z 200 łóżkowego profilu dla przewlekle chorych i w jego miejsce utworzono dodatkowe oddziały szpitalne. Zaplecze diagnostyczno - lecznicze nie było jednak przygotowane do przejęcia takiego dodatkowego obciążenia. Z tego powodu już na samym początku pracy szpitala trzeba było dokonywać wielu modernizacji, a w dalszym ciągu także zmian organizacyjnych. W związku z koniecznością przystąpienia do remontu i przebudową Szpitala im. Dr. Jurasza postanowiono, że wszystkie placówki tego szpitala przeniesione zostaną do budynków Szpitala XXX-lecia. W tej sytuacji Szpital XXX-lecia musiał przejąć również zadania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Było to ogromne zadanie organizacyjne. W 1985r. Przekształcono Szpital XXX-lecia PRLw Państwowy Szpital Kliniczny, który stał się również bazą szkoleniową studentów Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Kolejna zmiana organizacyjna miała miejsce 1 stycznia 1988r., kiedy powołano Wojewódzki Szpital im. XXX-lecia PRL z siedzibą przy ul. Ujejskiego 75. Było to możliwe, gdyż w tym czasie zakończył się remont Szpitala im. Dr. Jurasza. Po przebudowie i oddaniu do użytku wyremontowanego Szpitala przy ul. Skłodowskiej - Curie 9 część klinik przeniesiono do nowego budynku, część pozostała w Wojewódzkim Szpitalu XXX-lecia, jako kliniki na bazie obcej. Od tej chwili Szpital Wojewódzki zaczął tworzyć swoje struktury organizacyjne. Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 1990r. szpital zmienił nazwę, patronem szpitala został Dr Jan Biziel, zasłużony bydgoski lekarz. Począwszy od 1988 roku Wojewódzki Szpital im. Dr. J. Biziela systematycznie poszerza swój zakres świadczeń proponując coraz to większe zadania. I tak:
1. W 1989 r. Szpital posiadał 145 oddziałów (w tym 3 kliniki AM) oraz 22 poradnie.
2. 25.10.1989 r. Zostaje utworzona Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych i Chorób Dzieci.
3. Kolejno na przełomie marca/września 1990 roku zostają utworzone:
a) Oddział Chirurgii Dziecięcej,
b) Oddział Chorób Wewnętrznych,
c) Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych i Chorób Wewnętrznych.
d) Dodatkowo powstają również dwie poradnie.
4. W dalszym ciągu 1.08.1991 r. powstaje Oddział Patologii Wczesnej Ciąży oraz 2 kolejne poradnie.
5. Na przełomie 1992-1996 roku zwiększa się liczba poradni z 26 do 40. tak duży wzrost liczby poradni związany był z przejęciem przez szpital dodatkowych zadań objęcia opieką pacjentów z gmin ościennych. 1.06.1993 r. Oddział Chirurgii Ogólnej przekształca się w Klinikę Chirurgii Ogólnej.
6. W 1996 r. Szpital przejmuje do swojej struktury organizacyjnej Oddział Laryngologii. Tworzy się również 5 dodatkowych specjalistycznych poradni.
7. Od 1.01.1997 r. Szpital przejmuje kolejny Oddział, tj. Chirurgię Szczękową, której działalność z powodów organizacyjnych zawieszono 1.06.1997 roku.
Wojewódzki Szpital im. Dr. J. Biziela jest wysokospecjalistycznym Szpitalem o ustalonej renomie, świadczącym usługi medyczne na odpowiednio wysokim poziomie. Jest to możliwe dzięki wysokiej klasy zespołowi fachowców. Tworzą ten zespół lekarze stale doskonalący swoją wiedzę, dobrze wyszkolony personel wyższy i średni. Ciągłość pracy szpitala uzupełnia personel niższy, pracownicy pionu technicznego, ekonomicznego, pracownicy administracyjno-gospodarczy. Na skutek tak wielu zmian organizacyjnych oraz ogromu zadań, które szpital przez te wszystkie lata pełnił i pełni obecnie wiele spraw wymaga pilnego załatwienia.

Rada Społeczna

Skład osobowy Rady od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r.:

Przewodnicząca Rady: prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska - przedstawiciel Rektora

Członkowie Rady:

  • 1. Katarzyna Przybylska
  • 2. Wiesław Kiełbasiński
  • 3. Dariusz Ratajczak
  • 4. Katarzyna Florek
  • 5. prof. dr hab. Rafał Czajkowski
  • 6. prof. dr hab. Jacek Kubica
  • 7. dr hab. Damian Walczak
  • 8. dr Tomasz Jędrzejewski
  • 9. dr n. med. Zbigniew Sobociński