Szybka Terapia Onkologiczna

Szybka Terapia Onkologiczna » - oficjalna strona Ministerstwa Zdrowia

Zakres świadczeń objętych pakietem onkologicznym


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA:
świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej
świadczenia w zakresie neurochirurgii
świadczenia w zakresie proktologii
świadczenia w zakresie hematologii
świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
świadczenia w zakresie gastroenterologii
świadczenia w zakresie neurologii
świadczenia w zakresie okulistyki
świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej
świadczenia w zakresie otolaryngologii
świadczenia w zakresie onkologii
świadczenia w zakresie urologii
świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci
świadczenia w zakresie endokrynologii
świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej

SZPITALNICTWO:
gastroenterologia - hospitalizacja
hematologia - hospitalizacja
ginekologia onkologiczna - hospitalizacja
położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny
chirurgia ogólna - hospitalizacja
neurochirurgia - hospitalizacja
ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja
okulistyka - hospitalizacja
otorynolaryngologia - hospitalizacja
chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja
urologia - hospitalizacja