Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii

Kierownik: prof. dr n. med. Władysław Sinkiewicz
Telefon: 52 3655 512