Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

52 365 5411 - KIEROWNIK

52 365 5413 - KIEROWNIK ZESPOŁU TECHNIKÓW

52 365 5414 - LEKARZE - OPISOWNIA RTG

52 365 5426 - REJESTRACJA - RTG i USG

52 365 5696 - REJESTRACJA TK I MR

52 365 5412 - SEKRETARIAT

Kierownik: dr n. med. Marta Dura
Lokalizacja: Budynek Główny, (1-piętro oraz niski parter)
Telefon:
52 365 5426 - REJESTRACJA - RTG, USG
52 365 5696 - REJESTRACJA - Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny
Email: rtg@biziel.pl


Informacje o Zakładzie


Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej spełnia najwyższe standardy zarówno pod względem wysoko wykwalifikowanego personelu, jak i używanej aparatury diagnostycznej.

Badania diagnostyczne przeprowadzane w naszym Zakładzie możemy podzielić na cztery podstawowe grupy:
  1. badania rentgenodiagnostyczne (rentgenodiagnostyka konwencjonalna, badania kontrastowe, zdjęcia pantomograficzne, zdjęcia łączone)
  2. tomografia komputerowa
  3. badania ultrasonograficzne (USG konwencjonalne i badania dopplerowskie naczyń)
  4. badania obrazowe metodą rezonansu magnetycznego

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej mieści się w budynku głównym szpitala na dwóch poziomach:
We wszystkich gabinetach zdjęciowych znajduje się aparatura pozwalająca na natychmiastowe uzyskanie obrazu cyfrowego w formacie DICOM.

Obecnie na wyposażeniu Zakładu Radiologii znajdują się:
Cały system obrazowania przeznaczony do rentgenodiagnostyki konwencjonalnej pracuje w trybie radiografii cyfrowej.

Poza gabinetami diagnostycznymi w skład Zakładu Radiologii wchodzi również rejestracja wyposażona w zaawansowany informatyczny system rejestracji (RIS) oraz opisownie wyposażone w stacje opisowe przeznaczone do opisywania radiogramów w wersji elektronicznej.

Kadra pracownicza jednostki składa się z:
Zakład posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz na prowadzenie stażów kierunkowych dla lekarzy z innych specjalizacji.

Historia Zakładu


Istnienie naszego Zakładu sięga początku funkcjonowania szpitala, czyli 1980 r.
Pierwszym kierownikiem Zakładu w latach 1980 - 1988 był prof. Zdzisław Boroń.
W 1988 r. kierownictwo objął lek. med. Jerzy Cichy.
W latach 1980 - 2006 Zakład Radiologii podzielony był na dwie części. W części pierwszej znajdowały się trzy gabinety rentgenowskie przeznaczone do rentgenodiagnostyki konwencjonalnej, pracownia angiograficzna, jeden gabinet USG i ciemnia. Część druga Zakładu, w skład której wchodził jeden gabinet rentgenowski i ciemnia, zlokalizowana była w innej części szpitala.
W 1990 r. zlikwidowana została Pracownia Angiograficzna a w jej miejsce w roku 1998 powstała Pracownia Tomografii Komputerowej z pierwszym jednorzędowym tomografem.
W roku 2006 zamknięty został gabinet rentgenowski w części drugiej Zakładu.
W maju tego samego roku kierownictwo Zakładu objęła dr n. med. Elżbieta Sokólska.
W październiku 2008 r. zakończony został generalny remont Zakładu Radiologii, wymieniono również cały sprzęt diagnostyczny.
W roku 2010 utworzone zostały: Pracownia Radiologii Cyfrowej oraz Pracownia TK nr 2, przy Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej dedykowane dla pacjentów Oddziału Ratownictwa.
W roku 2015 Szpital wzbogacił się o najwyższej klasy sprzęt, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej otrzymał dwa aparaty rezonansu magnetycznego.
W lutym 2018r. nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Zakładu. Funkcję Kierownika Zakładu Radiologi i Diagnostyki Obrazowej objęła dr n. med. Marta Dura

Aparatura diagnostyczna


Rentgenodiagnostyka konwencjonalna:
Aparaty służące do diagnostyki konwencjonalnej to nowoczesne dwustanowiskowe (stół + wertigraf) aparaty rentgenodiagnostyczne umożliwiające wykonywanie całej gamy zdjęć rentgenowskich. Zastosowanie komór AEC (automatyka ekspozycji), możliwość precyzyjnego ograniczenia wiązki rentgenowskiej, możliwość regulacji filtracji wiązki oraz możliwość precyzyjnego doboru odpowiedniego położenia lampy rentgenowskiej względem pacjenta pozwalają na ograniczenie dawek promieniowania oraz czasu wykonania do niezbędnego minimum.

W gabinecie nr 1 znajduje się również rentgenowski aparat pantomograficzny, służący do wykonywania zdjęć szczęki i żuchwy dla potrzeb stomatologii i chirurgii szczękowej. W tym samym gabinecie istnieje możliwość wykonania zdjęć łączonych całego kręgosłupa, badanie będące nowoczesnym narzędziem diagnostycznym zwłaszcza dla ortopedii.

Aparat w gabinecie nr 3 to nowoczesny aparat wyposażony w tor wizyjny pozwalający na przeprowadzanie badań kontrastowych.

Pracownie tomografii komputerowej:
W skład wyposażenia TK wchodzą również: nowoczesny wstrzykiwacz kontrastu CT Expres, dwutłokowa strzykawka automatyczna firmy Nemoto, konsole technika i konsole lekarskie. Tomografy komputerowe posiadają również możliwość skonfigurowania ustawień do badania dzieci (uwzględniając wiek i wagę pacjentów), co znacznie zmniejsza dawki używanego promieniowania jonizującego. Oprogramowanie komputerowe obsługujące pracę tomografów pozwala na szybką i precyzyjną obróbkę badań. Istnieje również możliwość rekonstrukcji 3D, VRT z funkcją CINE badanych struktur.

Gabinety ultrasonograficzne:
Wszystkie aparaty wyposażone są w co najmniej dwie głowice ultrasonograficzne oraz oprogramowanie do badań dopplerowskich.

Pracownie rezonansu magnetycznego:
Oba aparaty MR wyposażone są w strzykawki automatyczne do dożylnego podawania kontrastu w trakcie badań MR, umożliwiające wykonywanie badań dynamicznych.

W obu pracowniach MR istnieje możliwość wykonywania badań pacjentów w znieczuleniu ogólnym, z wykorzystaniem aparatu do znieczulenia lub respiratora, przystosowanych do badań w polu magnetycznym.

Działalność statutowa


Działalność Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej polega na wykonywaniu badań diagnostycznych dla pacjentów:
Do zadań Zakładu należy również wykonywanie badań rentgenodiagnostycznych (przy użyciu aparatów przyłóżkowych) na salach chorych w przypadku braku możliwości wykonania tego badania w zakładzie.

Produktem finalnym badania jest płyta CD z wykonanym badaniem i opisem lekarza radiologa. Poza obrazami otrzymywanymi w wersji elektronicznej istnieje również możliwość wydruku badania na błonie przy użyciu drukarki laserowej.

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania diagnostyczne przez całą dobę każdego dnia dla pacjentów oddziałów szpitalnych i oddziału Ratownictwa.

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są w godz. 10:00 do 18:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Rejestracja Zakładu czynna jest dla pacjentów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Pracownicy


Kierownik Zakładu:
dr n. med. Marta Dura

Z-ca Kierownika Zakładu:
Waszak Magdalena - lekarz

Lekarze:
Bartnicka Dorota - lekarz
Bieniek Miłosz - lekarz
Drecka-Szymańska Barbara - lekarz
Gorgolewski Przemysław - lekarz
Gruchała Paweł - lekarz
Grzegorzewska Elżbieta - lekarz
Jaśkiewicz Justyna - lekarz
Kaniecka-Oleksiak Agnieszka - lekarz
Narolska-Jochemczak Agnieszka - lekarz
Pawlik Rafał - lekarz
Rzadkowolska-Gniłka Karolina - lekarz
Skura Wojciech - lekarz
Słomiński Krzysztof - lekarz
Suchoń Iwona - lekarz
Waszak Magdalena - lekarz
Winiarska Barbara - lekarz
Wrzecionkowski Michał - lekarz

Technicy Elektroradiologii:
Sośnicka Janina - Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii
Cybulska Anna - technik elektroradiologii
Gawrońska Małgorzata - technik elektroradiologii
Grochowski Cezary - lic. elektroradiologii
Jaskulska Ewa - lic. elektroradiologii
Karcz Anna - technik elektroradiologii
Karsznia Adrianna - mgr elektroradiologii
Kiela Adam - lic. elektroradiologii
Kusiak Agnieszka - mgr elektroradiologii
Lackner Jolanta - technik elektroradiologii
Makowska Dominika - lic. elektroradiologii
Nowacka Katarzyna - technik elektroradiologii
Pniewski Adam - technik elektroradiologii
Rosiek Danuta - mgr elektroradiologii
Rybicka Dorota - technik elektroradiologii
Sadowska Dominika - mgr elektroradiologii
Skorupka Małgorzata - technik elektroradiologii
Szyttenholm Mirosława - technik elektroradiologii
Ziemer Regina - lic. elektroradiologii
Zwierko Beata - technik elektroradiologii, IOR
Żybowski Mateusz - mgr elektroradiologii

Pielęgniarki:
Kobus Agnieszka - lic. spec. piel.
Kowalik Elżbieta - pielęgniarka
Marchlewska Jonna - lic. piel.
Plecha Aleksandra - lic. piel.
Wiśniewska Iwona - lic. piel.

Pracownicy Administracyjni
Frąckowiak Alina - rejestratorka
Kaleta Bożena - sekretarka medyczna
Kierzkowska Patrycja - rejestratorka
Kowalska Anna - rejestratorka
Marach-Neumann Monika - rejestratorka
Ormanowska-Bryl Julita - sekretarka medyczna
Rybińska Joanna - rejestratorka

Badania diagnostyczne


Wykonujemy szeroką gamę badań diagnostycznych, do których należą:
Poza w/w podstawowymi badaniami obrazującymi morfologię narządów, wykonujemy również badania specjalistyczne:

Ochrona radiologiczna


System ochrony radiologicznej na terenie Zakładu stanowi integralną część Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wprowadzonego w naszej jednostce. Dobrze funkcjonujący system ochrony radiologicznej powoduje, że prowadzone przez nas badania diagnostyczne przebiegają zgodnie z obowiązującą w Polsce i na terenie Unii Europejskiej zasadą ALARA. Wykwalifikowana kadra techniczna oraz nowoczesna aparatura diagnostyczna i pomiarowa skutkują używaniem możliwie małych dawek promieniowania, przy otrzymywaniu radiogramów o wysokiej wartości diagnostycznej.

Przyznana szpitalowi przez Centrum Monitorowania Jakości Akredytacja potwierdza wysoki poziom świadczonych usług oraz ich zgodność z wymaganiami prawnymi i standardami również w zakresie diagnostyki radiologicznej.

Kontrola jakości


Nasz Zakład posiada opracowany i wdrożony system zarządzania jakością pod kątem wymogów prawnych odnoszących się do stosowania promieniowania jonizującego do celów medycznych. Posiadamy wysokiej klasy aparaturę pomiarową przeznaczoną do systematycznego przeprowadzania testów używanych urządzeń diagnostycznych. Dobrze opracowany i wdrożony system zarządzania jakością są gwarancją otrzymywania wysokiej jakości radiogramów.

Działalność dydaktyczna


Zakład posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz na prowadzenie stażów kierunkowych dla lekarzy innych specjalizacji.

Od 2009 r. Zakład wchodzi w skład Collegium Medicum UMK. Na terenie Zakładu prowadzone są zajęcia ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunku- Elektroradiologia., Położnictwo, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Ratownictwo.

Jako jednostka dydaktyczna dysponujemy nowoczesną literaturą (także obcojęzyczną) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Nasze bazy danych zawierają zbiór obrazów rzadko spotykanych przypadków.