Szpitalny Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

52 365 5447 - KIEROWNIK

52 365 5451 - PRACOWNIA DYŻURNA

52 365 5645 - REJESTRACJA - PRACOWNIA BAKTERIOLOGICZNA

Kierownik: mgr Anna Hildebrandt-Bryk
Lokalizacja: Budynek 5
Telefon: 52 365 5645
Email: mikrobiologia@biziel.pl

Informacje o Zakładzie


Przyjmowanie materiału do badań
Szpitalny Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej informuje, że materiały do badań przyjmowane są codziennie (od poniedziałku do niedzieli) w godzinach: 0730 - 1730.


Odbiór wyników osobiście lub z upoważnieniem pisemnym za okazaniem dokumentu tożsamości.

Wykonujemy badania mikrobiologiczne materiałów klinicznych w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów drożdżopodobnych:

Certyfikaty

Wiarygodność badań potwierdzana rokrocznie przez:
Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (POLMICRO) - od 1996 r.
Międzynarodowe Sprawdziany Jakości Badań w Mikrobiologii (UK NEQAS) - od 2000 r.

Pliki do pobrania

Zlecenie na badanie mikrobiologiczne
Pobieranie moczu na posiew
Pobieranie wymazów w kierunku Streptococcus agalactiae (paciorkowiec ß-hemolizujący grupy B)
Wykaz badań mikrobiologicznej diagnostyki zakażeń nieswoistych dla jednostek zewnętrznych związanych umową i badań płatnych gotówką